Yazar
İsrafil BÜLBÜL
Dr., Serbest Psikiyatrist, Diyarbakır (ORCID No: 0000-0002-6024-2912)

Özet

  • Dil ruh sağlığı hizmetlerinde temel bir araçtır. Türkiye’de Kürtçe başta olmak üzere ana dilinde ruh sağlık hizmetlerine erişiminde sorunlar olması hastaların nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Ana dilinde ruh sağlık hizmetleri için politikalar geliştirilmelidir.

Summary

  • Language is an essential tool in mental health service. In Turkey there is a problem in access to mental health service in mother tongue especially in Kurdish and it prevents patients from receiving well qualified health service. Policies for the mental health service in mother tongue should be developed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ana dili, dil bariyeri, Kürtçe, ruh sağlığı hizmetleri, tercümanlık
    EN: mother tongue, language barrier, Kurdish, mental health service, interpreting

Geliş Tarihi / Received Date
  • 06.05.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.06.2020