Yazar
Mustafa ARICAN


Yazar
Halfdan MAHLER
Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı, Dr.

Metin / Text
  • Sigara, dünyadaki sağlıksızlığın nedenlerinden tek başına önIenebilir olanlar arasında belki de en geniş yeri alır. Sigara içenlerin sayısında şu anda görülen artış özellikle; sigaranın yarının en büyüK sağlık sorunlarından biri olma eğilimini, gösterdiği, sigara yapımcılarının giderek artan hücumlarının hedefi olan, gelişmekte olan ülkeleri tehdit etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle en fazla risk altında olan genç insanlara yöneliık eğitim ve kamuoyunu bilgilendirme programlarının desteklenmesi için daha fazla çaba harcanmalı ve bu çabalar desteklenmelidir. Sorunun ve sonuçlarının farkında olanları arttırmak, toplumları ve ulusları sigara içme epidemisini azaltma yolunda daha fazla çaba sarfetmeleri için desteklemek amcıyla Dünya Sağlık Örgütü bu sayıyı 1980 Dünya Sağlık Günü'nün konusu olarak belirlemiştir. Bazı bilimsel ayrıntıların tam olarak anlaşılamamasına karşın sigaranın çeşitli hastalıklarla ilişkisi tam olarak ortaya konmuştur. Sigara; akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve her çeşit solunum enfeksiyonlarının riskini arttırır. Sigarayla ilişkili hastalıkların birçoğunun, fabrika yapımı sigaralara alışkanlığın arttığı son bir kaç nesildir Yaygınlaştığı da bir gerçektir. İlk basamak sağlık hizmetleri kavramı; her bireyin, toplumun da etkin yardımlarını alarak, kendisinin ve ailesinin bireylerinin sağlık sorunlarıyla ilgili daha büyük sorumluluklar yüklenmesini içermektedir. Sigara içilmesinin azaltılması ve özellikle de çocuklarla 13-19 yaş grubundaki gençler arasında yayılmasının engellenmesi, bireylerin ulusal ve bölgesel yetkili kuruluşların desteği ve önderliğinde kendi sağlık sorunlarının çözümüne nasıl yaklaşacaklarının açık bir örneğini oluşturacaklardır. Dünya Sağlık Günü; sigara ve sağlık sayısındaki uluslararası bilgi ve deneyim değişiminin desteğinde, kamuoyunca sahip çıkılan, geniş kapsamlı bir kampanya için bir fırsattır. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KİŞİ BAŞINA TÜTÜN TÜKETİMİ (1976) (kg. kuru ağırlık) GELİŞMEKTE OLAN GELİŞMİŞ Kişi başına Kişi başına Ülke Tüketim Ülke Tüketim Küba 2,40 Polonya 2,97 Arjantin 2,34 Bulgaristan 2,90 Rodezya 2,19 Kanada 2,84 Burma 2,11 Belçika ve Lux. 2,84 Suriye 2,01 Hollanda 2,81 Kore Cum. 1,53 İsviçre 2,79 Türkiye 1,52 Danimarka 2,70 Kolombiya 1,36 Japonya 2,57 Brezilya 1,27 Yunanistan 2,54 Venezuella 1,14 Fed. AImanya 2,52 Irak 1,09 ABD 2,50 Fildişi Sahili 1,09 Macaristan 2,35 Tayland 1,07 İrlanda 2,30 Çin 1,03 Fransa 2,15 Malezya 1,02 Avustralya 2,10 Cezayir 1,00 Yugoslavya 1,91 Filipinler 0,81 İngiltere 1,90 İran 0,78 İspanya 1,90 Meksika 0,75 Avusturya 1,83 Moroko 0,73 Norveç 1,71 Endonezya 0,69 İtalya 1,70 Pakistan 0,63 SSCB 1,55 Bangladeş 0,60 Çekoslovakya 1,54 Mısır 0,57 D. Alman Cum. 1,53 Tanzanya 0,48 Romanya 1,48 Hindistan 0,38 İsveç 1,43 Zaire 0,32 Güney Afrika 1,42 Nijerya 0.13 Portekiz 1,02 KAYNAK : FAO Commodity Projections 1985 FAO, Roma, Mayıs 1979 AKTARAN: WORLD HEALTH, Şubat-Mart 1980