Yazar
Mahir ULUSOY


Özet

  • Türkiye çapında 1968’den beri yapılan demografik ve sağlık araştırmalarının on birincisinin raporu yayınlanmıştır. Araştırma, 1980’lerden beri uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle yerleşim yeri içi ve yerleşim yerleri arası nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bir ortamda yapılmış olması nedeniyle, seçilen örneği listeleme ile güncelleme kararı doğru bir karardır. Ancak, nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu kentlerde listeleme yapılmamış olması bir eksikliktir. Siyasi bir kararla köylerin statüsünün değiştirilmesi Türkiye’de kır-kent ayrımını belirsizleştirmiştir. Bu araştırmada kır-kent değişkeninin açıklayıcı değişken olarak kullanılmaması daha doğru olurdu. Gini indeksi göreli olarak eşit fakat düşük düzeyde gelir dağılımı olan toplumlarda düşük değer vermektedir. Bu özelliği ile Gini ideksi aldatıcıdır. Raporda dayanıklı tüketim mallarının varlığından hareket ederek hesaplanan Gini indeksinin, özellikle kır-kent ayrımında hanelerin refah düzeyini gösteren bir gösterge gibi yorumlanması yanılgılara neden olabilir. Sığınmacılar hakkında bilgi toplandığı halde raporda bu konuda bir bulgu verilmemektedir. Demografinin ana başlıklarından biri olan ölümler hakkında bilgi verilmemesi ciddi bir eksikliktir.          

Summary

  • The last report of a serial demoraphic and health researches was published recently. The research was conducted under conditions where a very high population mobility prevails since 1980’s. So, it was necessary to make a listing to update the sampling frame. But listing was conducted only in rural areas, in fact, updating the sampling frame was a real necessity in urban areas. The differentiating criteria between urban and rural areas became unclear by a political decision. So, the “urban-rural” as an explanatory variable may be misleading. Gini index is also misleading in communities where income distribution is relatively equal but at low levels. One should be more careful in interpreting the Gini index calculated indirectly by use of durable household goods, especially together with the urban-rural variable. As understood some information was collected about the refugees in Turkey but no findings appear in the report on this subject. Another serious defect of  the report is the absence of mortality.       

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Demografi, kır-kent değişkeni, Gini indeks, ölümler
    EN: Demography, urban-rural varable, Gini index, mortality

Geliş Tarihi / Received Date
  • 11.03.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 27.03.2020