Yazar
Mehmet ZENCİR
Prof. Dr., Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu (ORCID No: 0000-0003-0781-7841)

Özet

  • Neoliberal sağlık reformlarının altında yatan nedenler sıklıkla kapitalizmin krizi ile ilişkilendirilmektedir. Yeni değerlenme alanı olarak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi şeklinde reformlar ele alınmaktadır. Bununla birlikte yeni değerlenme alanı olarak sağlık hizmetlerinin seçilmesinde karlı bir alan olması ile sınırlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Sağlık hizmet üretiminde üretici güçlerin gelişimi ile ilgili değerlendirmelere yeterince yer verilmemektedir. Bu yazıda ssermayenin sağlık alanına yaptığı yatırma yer verilerek neoliberal reformlara zemin hazırlayan sağlık hizmet üretimindeki üretici güçlerdeki gelişim, sağlık hizmetlerinin sermayeleşmesi ile sağlık hizmetlerinin metalaşma süreci analiz edilecektir.

Summary

  • The underlying drives behind neoliberal health reforms are often associated with the crisis of capitalism. Reforms are addressed as the privatization of health services as a new area of valuation. However, the rationale for the selection of health services as a new area of valuation is discussed as limited to profitability, which leaves insuff icient room for the development of productive forces in the production of health services. By addressing capital investment made in health, the present article analyses the development of productive forces in health service production as the basis of neoliberal reforms and capitalization and commodification of health services .

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: üretici güçler, sağlık hizmetlerinin metalaşması, kapitalizmin krizi, sağlık harcamaları, neoliberal sağlık reformları
    EN: productive forces, commodification of health services, crisis of capitalism, health spending, neoliberal reforms in health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.06.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 08.08.2020