Yazar
Melike YAVUZ
Dr. Öğretim Üyesi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0001-9037-6770)

Özet

  • Alma-Ata Bildirgesi’nden tam 40 yıl sonra, “2000 yılında herkes için sağlık” hedefinden çok uzaklaşıldığı bir dönemde toplanan “Temel Sağlık Hizmetleri Küresel Konferansı” dünya genelinde temel sağlık hizmetlerinin kritik rolünü vurgulayan yeni bir bildirgeyi “Astana Bildirgesi”ni onaylamıştır. Bu çalışmada “Sağlıkta Reform” süreçleri sonrasında Dünya Sağlık Örgütü’nün neden yeni bir bildirge hazırlamak durumunda kaldığını tartışmaya ve Bildirge içeriğinin eleştirel bir değerlendirmesini yapmaya çalışmıştır.

Summary

  • 40 years after the Alma-Ata Declaration, the “Global Conference on Primary Health Care”, which was held at a time when the goal of “Health for All in 2000” was far from being adopted, approved the “Astana Declaration”, which emphasized the critical role of primary health care worldwide. This study tried to discuss why the World Health Organization need to prepare a new declaration after the “Health Reforms” processes and to make a critical evaluation of the content of the Declaration.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Temel Sağlık Hizmetleri, Astana Bildirgesi, Dünya Sağlık Örgütü
    EN: Primary Health Care, Declaration of Astana, World Health Organisation

Geliş Tarihi / Received Date
  • 22.05.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 27.07.2020