Yazar
Süleyman AKKAYA
Uzm. Dr., Kardiyoloji., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Hukukçu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku AD, Doktora Öğrencisi (ORCID No: 0000-0003-3214-48379)

Özet

  • Dünya Sağlık örgütü tarafından tüm Dünyada COVİD-19 hastalığı için pandemi ilan edilmiştir. Pandemi ile mücadelede en ön safta çalışan sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşlarındaki mücadelelerinin önemi konusunda farkındalıkların arttığı bir süreçten geçmekteyiz. Yüksek riskli meslek sınıfında yer alan sağlık çalışanlarının da COVİD-19 hastalığına yakalandığını görmekteyiz. Ancak sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 maruziyetlerinin değerlendirilmesinde hukuksal boyutta tam bir uzlaşı olmadığı görülmektedir. Nitekim işverenler sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 maruziyetlerinin meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi konusunda bir pratiğe geçmemiştir. Pandemi süresince birçok ülkede sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 maruziyetleri ile ilgili olarak farklı düzenlemeler yapıldı. Bu amaçla çalışmamızda İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri konusunda kavramsal çalışmalar gözler önüne konulup bu maruziyetin meslek hastalığı olarak bildiriminin gerekçelerini ortaya koymaya çalıştık. Tüm Dünyayı etkisi altına almış olan COVİD-19 hastalığı ile ilgili mücadelenin sekteye uğramaması açısından sağlık çalışanlarının maruziyetlerinin meslek hastalığı olarak bildiriminin yapılmasının toplum sağlığı açısından önemini ortaya koymaya çalıştık.

Summary

  • It has been declared a pandemic for COVID-19 disease all over the world by the World Health Organization. We are going through a process in which awareness of the importance of the struggles of healthcare professionals working at the forefront in combating the pandemic in health institutions is increasing. We see that healthcare workers in the high-risk occupational class also get COVID-19 disease. However, it seems that there is no legal consensus on the assessment of SARS-CoV-2 exposures of healthcare workers. As a matter of fact, employers have not put into practice on evaluating the SARS-CoV-2 exposures of healthcare workers as an occupational disease. During the pandemic, diff erent regulations were made in many countries regarding the SARS-CoV-2 exposures of healthcare workers. For this purpose, we put forward conceptual studies on occupational health and safety measures in our study and tried to reveal the reasons for reporting this exposure as an occupational disease. In order not to interrupt the fight against COVID-19 disease, which has aff ected the whole world, we tried to reveal the importance of reporting the exposure of healthcare workers as an occupational disease in terms of public health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVİD-19 Pandemisi, sağlık çalışanları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalığı, SARS-CoV-2 maruziyeti
    EN: COVID-19 Pandemic, health workers, occupational health and safety, occupitional dissease, SARS-COV-2 exposure

Geliş Tarihi / Received Date
  • 08.10.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 02.11.2020