Yazar
Gamze ÇAN
Prof. Dr.,ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD(ORCID No:0000-0002-7065-649X)

Özet

  • COVID-19 pandemisi ile tüm ülkeler önemli bir sağlık sınavı vermektedir. Bu makalede COVID-19 pandemisi sırasında Romanya’nın uygulamalarına yönelik bilgiler açıklanmaktadır. Romanya ücretsiz devlet tarafından sunulan sağlık hizmetleri yapısından1998 sonrası liberal sisteme geçiş yapmış ve sağlık sigortası sistemi devreye girmiştir. Romanya 65 yaş üstü nüfus oranının %17,8 olduğu, yüksek oranda dış göç veren, sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak yataklı tedavi hizmetleri ile yürütüldüğü bir ülkedir. Romanya’da COVID-19 pandemisi sürecinde 3 Ocak 2020’de bildirilen ilk vakadan 5Nisan 2021 tarihine kadar 974.375 doğrulanmış vaka ve 24 074 ölüm bildirilmiştir. 22 Mart 2021 tarihi itibariyle toplam 2.918.832 aşı dozu uygulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda önlemler alınmış ve uygulamaya sokulmuştur

Summary

  • All countries are being tested on health system by Covid-19 pandemia. In this article, besides Covid-19 pandemia the information about Romania’s administration is explained. After the transition from the free health care system supported by the government to the liberal system in 1998, Romania introduced health insurance to the system. Romania is a country that has 17,8% of its population over 65 years of age, high rate of international migration and health services mainly carried out as inpatient treatment. During Covid-19 pandemia in Romania, from the first patient declaration on 3 January 2020 to 5 April 2021, there have been 974.375 confirmed cases of COVID-19 with 24.070 deaths, reported to WHO. As of 22 March 2021, a total of 2.918.832 vaccine doses have been administered. Measures have been taken and put into practice with the recommendations of the World Health Organization.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, Romanya, önleme, kontrol önlemleri
    EN: COVID 19, Romania, prevention, control measures

Geliş Tarihi / Received Date
  • 17.09.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.04.2021