Yazar
Süleyman CEYLAN
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi (ORCID No: 0000-0002-8201-2464)

Özet

  • Japonya, yüksek yaşam standardı, gelişme düzeyi, güvenlik ve istikrarıyla dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Japonya, parlamenter hükümet sistemine sahip anayasal bir monarşidir. Japonya sağlık sisteminin merkezi yönetim kurumu Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı’dır. Japonya’nın sağlık sistemi, nispeten düşük bir maliyetle mükemmel sağlık sonuçları ile karakterizedir. Diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Japonya sağlık sisteminin temel niteliklerinin başında, hastane yatağı sayısının fazlalığı ve hastanede yatış sürelerinin uzun olması gelmektedir. Japonya’nın yasal sağlık sigortası sistemi, tüm vatandaşları kapsayıcı niteliktedir. Japonya, Çin’e coğrafi yakınlığı, iki ülke arasındaki yoğun seyahat hacmi, yaşlı nüfusun orantısal yüksekliği, kentlerdeki aşırı nüfus yoğunluğuna karşın COVID-19 bulaş hızını ve ölümleri azaltıp salgını kontrol altına alarak, salgınının başlangıçtaki yayılmasını baskılayabilmiştir. Japonya’nın COVID-19 ölüm oranını nispeten düşük tutabilmesindeki temel nokta, bulaşıcı hastalık tehditlerine dirençli sağlık sisteminin varlığıdır. Söz konusu örgütlenme üç temel işleve sahiptir: sağlık yönetiminin tam merkezinde yer alan halk sağlığı işlevi ve toplum sağlığı merkezleri, ileri tıbbi olanaklarla desteklenen klinik hizmetler, bireylerin sağlık bakımına ulaşmasını garanti eden bir ulusal sağlık sigortası sistemi.

Summary

  • Japan is the world’s third-largest economy, with a correspondingly high standard of living, level of development, safety and stability. Japan is a constitutional monarchy with a parliamentary system of government. The Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) is the central leading organization in the Japanese health care system. Japan’s health care system is characterized by excellent health outcomes at a relatively low cost. Compared with other OECD countries, inpatient care in Japan is characterized by longer average hospital stays, with a larger number of inpatient beds per capita. Japan’s statutory health insurance system provides universal coverage. Despite the close proximity to China, the high-volume of travelers between the two countries, a more aged population, and a high urban density, Japan has been able to control of COVID-19 epidemic. One point that has been mentioned as a clue to understanding why Japan has been able to keep the COVID-19 death toll relatively low is the existence of health systems resilient to infectious disease threats. The systems consist of three key functions: a public health function centered on health administration and “hoken-jo (public health centers),” clinical medicine that supports advanced medical services, and a national health insurance system that ensures people’s access to care.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Japonya, COVID-19, pandemi, sağlık sistemi, response.
    EN: Japan, COVID-19, pandemic, healthcare system, response.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 16.05.2021