Yazar
Mehmet AKTEKİN
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD(ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Özet

  • Polonya Orta Avrupa’nın en yüksek nüfuslu ülkesidir. Ülke, pandemiye kısmen yetersiz sağlık insan gücü ve sağlık hizmeti altyapısıyla yakalanmıştır. Yine de ilk vaka ortaya çıkmadan önce salgınla mücadeleye hazırlık yapılmış, yasal altyapı hazırlanmıştır. İlk COVID-19 vakası 4 Mart’da bildirilmiştir. Başlangıçta sağlık hizmetlerinin yetersiz kalacağı endişesiyle salgın karşısında sert önlemler alınmıştır. Bunlar arasında sınırların kapatılması, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması, ikiden fazla kişinin bir arada bulunmaması, okulların, kültürel kurumların, üniversitelerin ve alış veriş merkezlerinin kapatılması sayılabilir. Ülke ilk dalgayı diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça hafif atlatmıştır. Bu dönemde günlük vaka sayıları beşyüzün altında seyretmiştir. Ancak yaz aylarında diğer ülkelere benzer olarak alınan önlemlerde belirgin bir gevşeme yaşanmıştır. Eylül ortasına kadar binin altında seyreden yeni vaka sayısı, bu tarihten itibaren hızlı bir artışa girmiş ve 30 binli sayılara ulaşmıştır. Bu dönemde Polonya’nın komşuları ve Avrupa’da da vaka sayıları belirgin artış göstermiştir. Bu artış nedeniyle ülke tekrar sert önlemler almak zorunda kalmıştır. Azalan vaka sayıları mutant virüslerin ortaya çıkmasıyla 2021 Şubat ve Mart aylarında tekrar yükselişe geçmiştir. Bir öncekinden daha büyük bir dalga oluşmuştur. Kapanma önlemlerinin etkisiyle bugünlerde günlük vaka sayıları tekrar 10 binin altına inmiştir. Nisan 20 itibariyle toplam vaka sayısı 2,6 milyonun, toplam ölüm sayısı da 62 binin üzerine çıkmıştır. Polonya toplam vaka sayısı açısından dünyada 12. sıradadır. Aralık sonunda başlayan bağışıklama programı diğer Avrupa ülkelerine benzer bir hızda devam etmektedir.

Summary

  • Poland is the most populous country in Central Europe. The country was caught the pandemic partly with insufficient health manpower and healthcare infrastructure. Nevertheless, before the first case occurred, preparations got ready to combat the epidemic and the legal infrastructure was prepared. The first COVID-19 case was reported on March 4. Initially, drastic measures were taken against the epidemic with the concern that health services would be inadequate. These included closing borders, not going out on the streets unless it is necessary, not having more thantwo people together, closing down schools, cultural institutions, universities and shopping centers. The country survived the first wave slightly compared to other European countries. During this period, the daily number of cases was below five hundred. However, there was a significant relaxation in the measures taken in the summer, similar to other countries. The number of new cases, which remained below a thousand until mid-September, has increased rapidly since this date and reached 30 thousand numbers. In this period, the number of cases in Poland’s neighbors and Europe have also increased significantly. Due to the increase, the country had to take drastic measures again. Declining case numbers started to rise again in February and March 2021 with the emergence of mutant viruses. A bigger wave than the previous one has formed. With the effect of the closure measures, the number of daily cases has decreased again to less than 10 thousand nowadays. As of April 20, the total number of cases has exceeded 2.5 million and the total number of deaths has exceeded 60 thousand. Poland ranks 12th in the world in terms of the total number of cases. The immunization program, which started at the end of December, continues at a similar pace to other European countries.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Polonya, COVID-19, pandemi, SARS CoV-2
    EN: Poland, Covid-19, pandemic, SARS-CoV-2

Geliş Tarihi / Received Date
  • 27.10.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 22.04.2021