Yazar
Ayşe Nur USTURALI MUT
Dr., Öğr. Gör. ,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD(ORCID No:0000-0002-6832-8067)

Özet

  • İngiltere sağlık sistemi; kökenlerini Beveridge’in Ulusal Sağlık Hizmeti’nden alan, toplumun tamamını kapsayan ve büyük oranda genel vergilerle finanse edilen bir sistemdir. Sağlık ve Sosyal Bakım Yasası ile yeni oluşumlar kurulmuştur. Birinci basamak hekimleri kapı tutucu rolündedir. İkinci basamak sağlık hizmetleri devlete ait “tröst” adı verilen hastanelerde sunulmaktadır. İngiltere’de COVID-19 pandemisine etkili bir hazırlık yapıldığı söylenemez. İlk vaka 30 Ocak 2020’de, ilk ölüm ise 2 Mart’ta görülmüştür. COVID-19’a ulusal yanıt, Halk Sağlığıİngiltere tarafından ve birçok bilimsel danışma grubu tarafından merkezi olarak yönetilmektedir. Pandemiyle mücadele sloganları; pandeminin başında “Sakin Ol ve Devam Et”, Mart-2020 sonunda “Evde kal, USH’yi koru, hayat kurtar”, Mayıs’ta “Dikkatli olun, virüsü kontrol altına alın ve hayatları kurtarın”, Ağustos’ta ise “Ellerini yıka, maske kullan ve mesafe bırak” olmuştur.1 Temmuz 2020 itibariyle İngiltere’deki toplam vaka sayısı 244.856 olup, 100 binde 435’tir. Toplam ölüm sayısı ise 100 binde 51’dir (28.936). Yaşam beklentisinin en düşük olduğu yoksun bölgeler pandemiden en fazla etkilenen bölgelerdir. Olumsuz bir tabloyla pandemiye yakalanan İngiltere sağlık sisteminde, mevcut sorunlar daha da derinleşmiştir.

Summary

  • The health system of England that originate from Beveridge’s National Health Service, covers the entire society and is financed largely by general taxes. New formations were established with the Health and Social Care Law. Primary care physicians serve as gatekeepers. Secondary care health services are provided in state-owned hospitals called “trust”.It cannot be said that there is an effective preparation for the COVID-19 pandemic in England. The first case was seen on 30th of January 30, and the first death on 2nd of March. The national response to COVID-19 is managed centrally by Public Health-England and many scientific advisory groups. The slogans of struggle with pandemic; at the beginning of the pandemic “Keep Calm and Continue”, at the end of March-2020 “Stay at home, protect the NHS, save lives”, in May “Be careful, control the virus and save lives”, in August “Wash your hands, use mask and keep a distance.As of 1 July 2020, the total number of cases in England is 244.856 and 435 per 100 thousand. The total number of deaths is 51 per 100 thousand (28.936). Deprived areas with the lowest life expectancy are the regions most affected by the pandemic. In the UK health system, which has been caught in a pandemic with a negative picture, the existing problems have deepened

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: İngiltere, sağlık sistemi, COVID-19, pandemi
    EN: England, healthcare system, COVID-19, pandemic

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 30.04.2021