Yazar
Caner BAYSAN
Uzm. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D/Epidemiyoloji (ORCID No: 0000-0002-7675-1391)

Özet

  • Dünyayı, 2020 yılı itibariyle etkisi altına alan, COVID-19 pandemisinin sağlık etkilerinin yanı sıra, sosyal ve ekonomik birçok etkisi olmuştur. Dünyadaki tüm ülkeler, salgını kontrol altına alma konusunda ortak hedefte birleşmelerine rağmen, her ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapılarından dolayı alınan önlemler ve yapılan müdahaleler de farklı olmuştur. Güney Kore’de yaşanan COVID-19 salgınına eleştirel bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu çalışmada, ülkenin siyasi tarihi, ekonomik gelişimi ve bu bağlamda şekillenen sağlık sistemi ele alınarak yaşanan salgın süreci eleştirel bir bakış açısıyla tartışılmaktadır.

Summary

  • The COVID-19 pandemic, which has affected the world as of 2020, has many social and economic effects as well as health effects. Although all countries in the world are united in a common goal to control the epidemic, the preventions taken and the interventions made are different according to the social, economic and political characteristics of each country. In this study, which aims to present a critical perspective to the COVID-19 epidemic in South Korea, discusses the political history, economic development of the country and the health system shaped in this context with a critical perspective.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, sağlık sistemi, Güney Kore, salgın
    EN: COVID-19, health system, South Korea, outbreak

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 04.05.2021