Yazar
Ömer Faruk TEKBAŞ
Prof.Dr., Emekli Öğretim Üyesi(ORCID No: 0000-0003-2252-3980)

Özet

  • Çin’in Wuhan kentinde, Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede pandemi ve küresel bir krize neden olmuştur. Dünya genelinde, yaklaşık 60 milyon insana bulaşan bu virüsle mücadelede yürütülen çalışmalarda kısmen başarı sağlayan ülkeler olsa da tüm dünyada genel olarak başarısızlık söz konusudur.Hindistan, en çok vaka görülen 2. ülke olarak salgının başlarında başarılı bir grafik çizerken daha sonra salgının pik yapmasına engel olamamıştır.Hindistan’ın sosyo-ekonomik ve sağlık sistemi eyaletler arasında derin farklılıklar göstermektedir. Aynı eyalette kırsal ve kentsel yerleşimler arasında da büyük farklılıklar görülmektedir. Mücadele sırasında alınan önlemler ekonomik olarak desteklenemeyince yoksulluk, işsizlik, intihar, açlık ve tıbbi bakıma ulaşamama nedenli ölümler önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmıştır.Eylül ayından itibaren günlük vaka sayılarında azalma görülse de mücadele kazanılmış değildir ve gelecek karanlık görünmektedir. Ancak, aşı üretiminin dünyadaki lideri olan Hindistan; etkili aşının üretim yeri olacaktır. Bu durum kendi halkı için umut verici olabilir. 

Summary

  • The corona virus, which emerged in Wuhan, China in December 2019, soon turned into a pandemic and a global crisis. Although there are countries that have partially succeeded in the efforts to combat this virus, which infects approximately 60 million people worldwide, there are generally failures all over the world.While India was the second country with the highest number of cases, drawing a successful graphic at the beginning of the epidemic, it could not prevent the peaks of the later epidemic.The socio-economic and health system of India differs deeply between states. There are also great differences between rural and urban areas in the same state.When the measures taken during the struggle could not be supported economically, deaths due to poverty, unemployment, suicide, hunger and inability to access medical care emerged as an important public health problem.Although there has been a decrease in the number of daily cases since September, the struggle has not been won and the future looks dark. However, India, the world leader in vaccine production; if an effective vaccine is found, it will be the place of production. This situation can be promising for its own people.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Hindistan, COVID-19, pandemi, sağlık sistemi
    EN: India, COVID-19, pandemic, health system

Geliş Tarihi / Received Date
  • 28.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 26.05.2021