Yazar
Çiğdem ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı(ORCID No: 0000-0003-4811-7059)

Özet

  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD), COVID-19 pandemisinde olgu ve ölüm sayılarının büyüklüğü açısından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Piyasa yönelimli özelleşmiş bir sağlık sistemine sahip ABD’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi çok parçalı ve desantralizedir. Hizmet sunumu ve finansmanında özel sektör ağırlıklıdır. Sağlık sisteminin bu yapısı hizmete ulaşmada eşitsizliklere neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, yapısal olarak devam eden sosyoekonomik, ırksal ve sağlıktaki eşitsizliklerin olması ABD’nin COVID-19 pandemisinden diğer ülkelere kıyasla orantısız biçimde etkilenmesine neden olmuştur. Ülkenin en önemli halk sağlığı kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC), bilimsel ve teknik anlamda pandemi mücadelesi için rehberlik yaparken, federal yönetim halk sağlığı önlemleri ile ilişkili kararları almakta ve uygulamakta gecikmiş, pandeminin etkisini küçümsemeye çalışmıştır. Merkezi bir planlamanın ve yanıtın olmayışı, eyaletler arasında pandemiden etkilenim ve pandemiye yanıtta büyük farklılıklar oluşturmuştur. Pandemiden en çok sosyoekonomik düzeyi düşük gruplar, işsizler, sigortasızlar, uzun süreli bakımevlerinde kalanlar, Siyahlar ve Kızılderili yerliler, göçmen ve mülteciler gibi nüfus grupları ölümcül biçimde etkilenmiştir. Bununla birlikte federal yönetimin değişmesi ABD’de pandemi mücadelesini bilimsel temellere oturtmuş ve halk sağlığı önlemlerinin uygulanması ve aşı çalışmaları yoluyla pandeminin olumsuz gidişatının önüne geçilmeye başlanmıştır. 

Summary

  • The United States of America (USA) ranks first in the world in terms of the size of the number of cases and deaths in the COVID-19 Pandemic. The organization of health services in the USA, which has a market oriented specialized health system, is very fragmented and decentralized. The private sector is predominant in service provision and financing. This structure of the health system causes inequality in access to services. In addition, the ongoing socioeconomic, racial and health inequalities have caused the USA to be disproportionately affected by the COVID-19 pandemic compared to other countries. While the Center for Disease Control and Prevention (CDC), the country’s most important public health institution, provides scientific and technical guidance for pandemic combat, the federal administration has been delayed in taking and implementing decisions related to public health measures, trying to underestimate the impact of the pandemic. The lack of central planning and response has created large differences between states in pandemic vulnerability and response to the pandemic. Population groups such as low socioeconomic groups, the unemployed, the uninsured, long-term nursing home residents, Blacks and Native American Indians, immigrants and refugees were most affected by the pandemic. However, the change of the federal government has put the fight against the pandemic in the USA on scientific foundations and the negative course of the pandemic has been prevented through the implementation of public health measures and vaccine studies.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, pandemi, sağlık sistemi, ABD
    EN: COVID-19, pandemic, healthcare system, USA

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.12.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 18.06.2021