Yazar
Burcu TOKUÇ
Prof. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (ORCID No: 0000-0002-5998-4070)

Özet

  • Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), 2 Mart 2020’den beri Portekiz’i de etkilemeye başlayan dünya çapında bir salgın oluşturmuştur. Ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olan ve son derece bulaşıcı olan hastalık tüm dünyada sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlamış, sistemleri kırılma noktasına getirmiş ve halk sağlığında uzun süredir devam eden boşlukları ortaya çıkarmıştır. Halen, tüm dünyada enfeksiyonun yıkıcı etkilerine karşı yeni önlemler için çalışmalar devam etmektedir. Bu yazıda, Portekiz’de COVID-19 salgını, sağlık sistemi içinde salgınla baş etme çalışmaları ve yapılan müdahalelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Summary

  • Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has created a worldwide pandemic that has started to affect Portugal since March 2, 2020. The highly contagious disease that causing serious complications and death has strained the capacity of health systems around the world, has pushed systems to breaking points and exposed longstanding gaps in public health. Studies are still ongoing for new measures against the destructive effects of infection all over the world. In this article, it is aimed to examine the COVID-19 outbreak in Portugal, the efforts to cope with the pandemic in the health system and the measures for the pandemic..

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Portekiz, sağlık sistemi, COVID-19, pandemi, önlem
    EN: Portugal, health system, COVID 19, pandemic, measure

Geliş Tarihi / Received Date
  • 06.01.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.07.2021