Yazar
Zeliha Aslı ÖCEK
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No: 0000-0002-5806-7035)

Özet

  • Almanya, COVID-19 enfeksiyonu ile ilk kez 2020 yılı Ocak ayının sonunda Bavyera eyaletinde tanışmıştır. Pandeminin birinci dalgası olarak kabul edilebilecek olan 2020 yazı sonuna kadar devam eden dönemi Almanya yüksek vaka sayısı, fakat olgular arasında görece düşük ölüm oranı ile geçirmiştir. Verilerin dikkatli yorumlanmasını gerektiren nedenlerin varlığına rağmen, Almanya’nın ilk dalgasının yönetiminde kısmen başarılı olduğunu söylenebilir. Bu başarı Robert Koch Enstitüsü gibi bilim kurumlarından, pandemi hazırlık planlarından, yaygın ve ücretsiz test uygulamasından, kısa süre içinde başlayan temaslı izleminden, güçlü yoğun bakım kapasitesinden, etkin salgın iletişiminden ve yerelde karar alma yetkisinden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan sağlık emek gücü yetersizliği ve koruyucu ekipman eksiği birinci dalgadaki başarıya gölge vuran etmenler olmuştur. İkinci dalgada yaşananlar ise Almanya’da pandeminin ve toplumsal kısıtlamaların kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri nasıl derinleştirdiğini, tedavi edici hizmetleri ve teknolojiyi merkezine koyan ve neoliberal reformların baskısı altındaki bir sağlık sisteminin uzun süren bir krizin yönetimini devam ettiremeyeceğini ortaya koymuştur.

Summary

  • The first COVID-19 cases of Germany were diagnosed in the state of Bavaria at the end of January 2020. Germany passed the period until the end of summer 2020, which can be considered as the first wave of the pandemic, with a high number of cases, but a low case fatality rate. Despite the existence of reasons requiring careful interpretation of the data, it can be argued that Germany was relatively successful in the management of the first wave. This success stems from science institutions such as the Robert Koch Institute, early response to the pandemic, widespread and free testing, contact monitoring that started in a short time, strong intensive care capacity, effective epidemic communication and decisions made according to local specific situations. On the other hand, the lack of health workforce and protective equipment were the factors that overshadow this success. What happened in the second wave showed how the pandemic and social restrictions in Germany deepened the inequalities created by capitalism, and that a health system that puts therapeutic services and technology at the center and under the pressure of neoliberal reforms cannot continue the management of a long-lasting crisis.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, pandemi yönetimi, sağlık sistemi, sağlık reformları, Almanya
    EN: COVID-19, pandemic management, health system, health reforms, Germany

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.03.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 04.05.2021