Yazar
Meryem Merve ÖREN
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-3383-7830)

Yazar
Tuba SARIKAYA
Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0001-9781-979X)

Özet

  • Güney Afrika’da ilk vaka 5 Mart’ta tespit edilmiş ve sıkı bir kapanma uygulaması ile pandemi alanı dar tutulmaya çalışılmıştır. Bu kapanmada halkın sosyoekonomik durumundaki etkilenimin pandemiden daha ciddi ikincil sağlık sorunları oluşturması ile ilgili belirsizlik sürmektedir. Ülkede uzman sağlık çalışanlarından oluşan bir danışma komisyonu kurulmuş ve önlemler ile bilgilendirme çalışmaları konusunda komisyonun yönlendirmesinden yararlanılmıştır. Halkın bilgilendirilmesine yönelik yürüttükleri çok yönlü çalışmalar mevcuttur. Ülkede, COVID-19 pandemisinin ilk en yüksek vaka seviyesine Temmuz, ikinci en yüksek seviyeye Ocak ayında erişilmiş olmakla birlikte, vaka sayılarında üçüncü yükseliş ise Mayıs ayından itibaren yaşanmaktadır. Salgın yönetiminde Güney Afrika’nın erken kapanma önlemini uygulaması başarılı bir girişim olarak değerlendirilse de sağlık sistemi kapasitesi ve sağlık çalışanlarının genel durumu hakkında yetersiz bilgiler olması zayıf yönleri içinde sayılabilir.

Summary

  • The first case in South Africa was detected on March 5th and the area of infection was kept minimal by implementing strong public health measures and curfews. In these curfews, uncertainty continues regarding the impact of the socioeconomic status of the population thereby creating more serious secondary health problems than the pandemic itself.An advisory committee consisting of professional health specialists has been established in the country and the commission’s guidance has been used on pandemic measures and related studies. Versatiles studies are carried out so that they are able to update the public with the current and accurate information. The country reached its original highest level of active cases in July, then again the highest level increased in January. Since May the level of infections has continued to increase and is now at its highest rate. While South Africa’s implementation of early shutdown/curfew measures in epidemic management is to be considered a successful initiative, insufficient information about the capacity of the health system and the general condition of healthcare workers can be regarded as some of the weaknesses.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Güney Afrika, COVID-19, pandemi
    EN: South Africa, COVID-19, pandemic

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.01.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.06.2021