Yazar
Duygu UÇKU
Dr., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (ORCID No: 0000-0002-4686-8054)

Yazar
Cem TANRIÖVER
Dr.,Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (ORCID No: 0000-0001-5536-0263)

Yazar
İlker KAYI
Dr.,Öğr. Üyesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-4115-6613)

Özet

  • COVID-19 pandemisi yönetimi bakımından Singapur örnek gösterilebilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Singapur, lokasyonu, iklimi ve sık seyahat edilen bir ülke olması nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yatkın bir ülke olmuştur. Geçmişteki SARS salgını ile mücadelede alınan dersler, ülkenin pandemi planına yön vermiştir. Singapur’un ilk vakası, 23 Ocak 2020’de Wuhan’dan gelen 66 yaşındaki bir hastanın pnömoni semptomları göstermesi ve PCR testinin pozitif çıkması ile doğrulanmıştır. Ülke, pandemiyle mücadelede çok boyutlu bir sürveyans yaklaşımını benimsemiştir. Bu, güncellenen vaka tanımları, temaslı izlemi, farklı hasta gruplarında (solunum yolu enfeksiyonları ve yoğun bakım yatışları) genişletilmiş bir sürveyans ve hekimlere artırılmış test imkanlarına ek olarak, enfeksiyöz nedenli ölümlerin etiyolojisinin  araştırılması gibi farklı uygulamaları içermektedir. Bu yazıda Singapur’un sağlık sisteminin tanıtılmasının yanı sıra, COVID-19 pandemisinde yürüttüğü pandemi kontrol önlemleri ve bunların başarılı olmasındaki nedenler  değerlendirilecektir.

Summary

  • Singapore has shown a successful fight against the COVID-19 pandemic. Singapore has always been prone to infectious diseases due to its location, climate and tourism. Lessons learned while tackling the past SARS epidemic have guided the country’s current approach to the pandemic. Singapore’s first case was reported on January 23, 2020, when a 66-year-old patient from Wuhan showed symptoms of pneumonia and had a positive PCR test. The country has adopted a multidimensional surveillance approach to combat the pandemic. This includes updated case definitions, contact tracing, expanded surveillance in different patient groups (respiratory tract infections and intensive care admissions) and increased testing opportunities for physicians, as well as investigation of the etiology of deaths from infectious causes. In this article, we discuss Singapore’s healthcare system, the measures that were implemented in order to fight against the COVID-19 pandemic and the reasons for their success.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Singapur, COVID-19, önlem, sağlık sistemi, aşı
    EN: Singapore, COVID-19, measures, healthcare system, vaccine

Geliş Tarihi / Received Date
  • 07.04.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.06.2021