Yazar
Özlem ÖZKAN
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)(ORCID No: 0000-0003-1063-7489)

Özet

  • Bu makale, COVID-19 pandemisinde orta gelirli, çevre kapitalist ve derin sosyal eşitsizliklerle karşı karşıya olan Brezilya’nın mevcut durumunu, sağlık sistemi başta olmak üzere, pandemiye farklı alanlardaki yanıtını incelemek ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır. Brezilya, COVID-19 pandemisinde doğrulanmış vaka sayısı açısından dünyada üçüncü, ona bağlı ölüm sayısı açısından ikinci sırada olup, test sayısı ise en düşük ülkelerden birisidir. COVID-19 salgınına hazırlıksız giren Brezilya’da sağcı, faşist, ırkçı, erkek egemen, kısaca popülist sağın önemli siyasi figürlerinden Bolsonaro ve hükümeti bu salgını hafife almış, aşıyı reddetmiş, COVID-19 ile ilgili gerçek verileri toplumdan gizlemiş ve mücadelede kamusal önlemlere karşı çıkmıştır. Pandemi ile mücadelede merkezi düzeyde önlemler almak yerine, özellikle mali yük eyaletlere ve belediyelere bırakılmış, onlar da yetersiz kalmıştır. Fiziksel mesafe ile ilgili önlemler sınırlı sayıda ve sınırlı eyalette alınmış, Haziran 2020 tarihinde, merkezi hükümetin kararıyla tümüyle bunlardan vazgeçilmiştir. Pandeminin yalnızca ilk dört ayında üç sağlık bakanı değiştirilmiştir. Ne hastaneler ne de yoğun bakımlar sağlık hizmeti talebini karşılayamadığından, sağlık sistemi çökme eşiğine gelmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine ise hak ettiği önem verilmemiş, salgında aktif rol alamamış, bazı rutin hizmetler dijital/uzaktan sağlık hizmetleriyle sürdürülmüştür. Sağlık Bakanlığı 2021 yılının ilk yarısında risk gruplarının COVID-19 aşılarının tamamlanacağını taahhüt etse de başarılı olamamıştır. Bir doz aşı olanların payı 30 Nisan 2021’de %13.7, iki doz aşılananların payı ise 1 Mayıs 2021’de %6.4’dür. Sonuç olarak, gerekli kamusal, sosyal ve halk sağlığı önlemleri alınmadığı için Brezilya, COVID-19 pandemisini en kötü yöneten ülkelerden birisidir

Summary

  • This article is about Brazil as a middle-income level and peripheral capitalist country marked by deep social inequalities, her present situation, and responses to the COVID-19 pandemic in various fields including her healthcare system in the first place. Brazil is in the third place in the world in terms confirmed cases and second in associated deaths, also one of the countries with lowest number of tests. Caught unprepared by the COVID-19 pandemic, Brazil faced the situation with a government led by Bolsonaro as the leading figure of populist right with fascist, racist and patriarchal Bolsonaro and his government overlooked the pandemic, opposed vaccination, hid actual data from the public and stood against institutional counter-measures in combatting the pandemic. Instead of adopting central-level measures, financial burden was left to states and municipalities which proved insufficient. Measures related to physical distance remained limited and applied only in limited number of states; such measures were altogether lifted upon a decision by the central government in June 2020. Three health ministers were changed only within the first four months of the pandemic. Neither hospitals nor intensive care facilities could respond to mounting needs which brought the healthcare system to the brink of collapse. Primary health care services were not attached the importance it should have and even routine services given by this step were conducted as telehealth services. Though the Ministry of Health made a commitment to the completion of COVID-19 vaccinations in highrisk groups within the first half of 2021, it failed. The share of those who had the first dose of the vaccine was 13.7% on April 30, 2021 while that with the second dose was 6.4% as of May 1, 2021. In sum, in the absence of necessary public, social and public health-related measures Brazil turned out as one of the countries where the COVID-19 was managed the worst.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, pandemi, Brezilya, sağlık sistemi, salgınla mücadele.
    EN: COVID-19, pandemic, Brazil, healthcare system, outbreak control.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 17.04.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 22.07.2021