Yazar
Meral TÜRK
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD(ORCID No: 0000-0002-1288-7097)

Özet

  • Fransa’da COVID-19 salgınının başlangıcından 2021 Nisan ayının sonuna dek COVID-19’a bağlı 430 binden fazla hastaneye yatış, 103 bin’den fazla ölüm yaşandı. COVID-19 krizi, son yıllarda dönüşüm içinde olan Fransa sağlık sistemini hazırlıksız yakaladı. Salgının başında, personel ve finansman açısından zorluk yaşayan hastaneler, maske ve testlerin yetersizliği, birinci basamağın hemen harekete geçirilmemesi salgınla baş etmeyi zorlaştırdı. Virüsün dolaşımını engellemeye yönelik uygulanan kapanmalar sağlık hizmetine erişimin ve sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Fransa’da da, derinleşen sosyal eşitsizlikler temelinde, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplar, çalışmayı sürdürmek zorunda kalan emekçiler salgından daha fazla etkilendi ve COVID-19’a bağlı mortalite bu bölgelerde daha yüksek oldu.

Summary

  • In France, from the beginning of the COVID-19 epidemic to the end of April 2021, there were more than 430 000 hospitalizations and more than 103 000 deaths due to COVID-19. The COVID-19 crisis has caught the French health system unprepared, which has been in transformation in recent years. At the beginning of the epidemic, hospitals experiencing difficulties in terms of personnel and finances, the inadequacy of masks and tests, the failure to activate the primary level immediately made it difficult to cope with the epidemic. The closures applied to prevent the circulation of the virus revealed how important it is to access and maintain healthcare services. In France, on the basis of deepening social inequalities, it is seen that socioeconomically disadvantaged groups and workers who have to continue working are more affected by the epidemic and mortality due to COVID-19 is higher in these regions.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Fransa, pandemi, birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemi
    EN: France, pandemic, primary care, health system

Geliş Tarihi / Received Date
  • 28.05.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.07.2021