Yazar
Eray ÖNTAŞ
Uzm. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No: 0000-0002-0150-0694)

Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0001-9279-1740)

Özet

  • İsviçre’den sonra kişi başı en fazla sağlık harcaması olan, sağlık hizmetleri için harcanan paranın önemli bir kısmı kamu kaynakları tarafından karşılanan bir kuzey Avrupa ülkesidir. Ülkede doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 82,8 yıldır ve bu süre Avrupa ülkelerinin çoğundan daha uzundur. Norveç sağlık sisteminde belediyeler, temel sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım hizmetlerinden devlet ise uzmanlaşmış sağlık hizmetlerinden sorumludur.COVID-19 pandemisi ile ilgili sürecin Norveç’te 23 Ocak 2020’de başladığı saptanmıştır. Pandemi yönetimi, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı ve ona bağlı Norveç Sağlık Müdürlüğü ile Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada, Norveç’in sağlıkla ilgili temel göstergeleri karşılaştırmalı olarak sunulmuş, sağlık finansmanı ve hizmet sunumu incelenmiş, COVID-19 pandemisinin ilk aylarında süreç ve sağlık sisteminin pandemiye yanıtı derlenmiştir.

Summary

  • Norway is a northern European country with a population of 5.4 million, 83.42% of whom live in urban areas. Norway has the highest health expenditure per capita after the United States and Switzerland, and a significant portion of healthcare expenditure is covered by public resources. Life expectancy at birth in the country averages 82.8 years, which is longer than most European countries. In the Norwegian health system, municipalities are responsible for primary health care and long-term care services, while the state is responsible for specialized health services. It has been determined that the process related to the COVID-19 pandemic started on 23 January 2020 in Norway, and the pandemic management was carried out by the Ministry of Health and Care Services and its affiliated Norwegian Health Directorate and the Norwegian Institute of Public Health. In this study, Norway’s main indicators of health are presented comparatively, health financing and service delivery are examined, and the process and response of the health system to the pandemic in the first months of the COVID-19 pandemic are compiled.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, Norveç, sağlık sistemi, sağlık politikası, pandemi
    EN: COVID-19, Norway, health system, health policy, pandemics

Geliş Tarihi / Received Date
  • 16.01.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 21.06.2021