Yazar
Bülent KILIÇ
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0001-7032-1422)

Özet

  • Küba’da ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de, ilk ölüm ise 22 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Küba’nın salgınla mücadelede stratejisi başlangıçta olabildiği kadar çok PCR testi yapmak ve tüm pozitif olguları en kısa zamanda bularak izole etmek üzerineydi. Salgının başlamasıyla birlikte, tüm birinci basamak ekipleri sorumlu oldukları bölgeyi dolaşarak herkesi COVID-19 semptomları açısından kontrolden geçirmiştir. Bu aşamada, özellikle COVID-19 açısından riskli olabilecek gruplara öncelik verilmiştir. Gezici ekipler, saptadıkları kesin veya kuvvetle olası COVID-19 vakalarını izolasyon merkezlerine göndermekte ve tüm temaslıları da ayrıca izlemektedir. Başlangıçta çok hızlı bir müdahale ile salgın başarıyla baskılanmıştır. Ancak, 2021 yılı içinde özellikle Mayıs ayından itibaren bulaşıcılığı çok yüksek olan delta varyantına bağlı olguların hızla artmaya başladığı ve Temmuz sonunda bir anda vaka sayısının 3 katına çıkarak günlük 8000 civarında olguya ulaşıldığı görülmektedir. Vakaların hızlı artışında öncelikle yurt dışından gelen turistlerin ve toplumunun aşılanma oranının istenen düzeye gelememiş olması en büyük etken olmuştur. Küba’nın salgınla ilgili güncel stratejisi ise öncelikle kendi aşısını üretmek ve 2021’in ikinci yarısında tüm nüfusunu kendi ürettiği aşılarla aşılamaktır. Küba’da Ağustos 2021 itibarıyla Faz-III aşamasını geçen ve acil kullanım onayı alan Abdala ve Soberana isimli iki ayrı COVID-19 aşısı bulunmaktadır.

Summary

  • The first case of COVID-19 in Cuba was seen on March 11, 2020, and the first death on March 22, 2020. Cuba’s strategy in combating the epidemic was initially to do as many PCR tests as possible and to find and isolate all positive cases as soon as possible. With the onset of the outbreak, all primary care teams visited the area they were responsible for, checking everyone for symptoms of COVID-19. At this stage, priority has been given to groups that may be particularly at risk for COVID-19. The mobile teams send the definite or probable COVID-19 cases they detect to the isolation centers and also monitor all their contacts. With a very quick response at the beginning, the epidemic was successfully suppressed. However, it is seen that cases related to the delta variant, which is highly contagious, started to increase rapidly in 2021, especially since May, and the number of cases tripled at the end of July, reaching around 8000 cases per day. The fact that the vaccination rate of community and the tourists from abroad did not reach the desired level has been the biggest factor in the rapid increase in the cases. Cuba’s current strategy regarding the epidemic is primarily to produce its own vaccine and to vaccinate its entire population with the vaccines it produces in the second half of 2021. In Cuba, there are two separate COVID-19 vaccines, Abdala and Soberana, which have passed the Phase-III as of August 2021 and have been approved of emergency use.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: pandemi, bulaşıcı hastalıklar, sağlık politikası,aşı
    EN: pandemic, communicable diseases, health policy, vaccine

Geliş Tarihi / Received Date
  • 22.01.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.08.2021