Yazar
Aslı DAVAS
Doç.Dr., Türkiye İnsan Hakları Vakfı. (ORCID No: 0000-0003-0957-4927)

Özet

  • Evrensel kapsayıcılığı, finansmanı genel vergilerden karşılanan ve kişi başına düşen GSMH düşük olmasına rağmen güçlü birinci basamak sağlık hizmetleri nedeniyle sağlık göstergeleri en iyi olan ülkelerden biri olan İspanya’da salgın, insan eliyle oluşturulmuş bir afet olarak yaşanmıştır. Yaşlı nüfus oranının yüksek olmasının yanında, hükümetin salgına erken yanıt verememesi, özerk bölgeler ve merkezi hükümet ilişkilerindeki siyasi sorunların neden olduğu koordinasyonsuzluk sorunu derinleştirmiştir. Hastane ve YB yataklarında özel sektör payının yüksekliği, erken kamulaştırmaya rağmen ölümlerin artışında önemli bir rol oynamıştır. Birinci basamak ve halk sağlığı hizmetlerine son 10 yılda yeterli yatırım yapılmaması, bölgeler arasında kurum ve donanım açısından eşitsizlikler, salgının en yoğun yaşandığı Katolanya, Madrid gibi Özerk Bölgelerde hizmetin özel sektörden ve kamu özel ortaklıkları konsorsiyumlarından alınması, salgın hastalıklarla ilgili kurumsal hazırlığın olmaması gibi birçok neden birinci basamağın salgında etkili bir rol almasının önüne geçmiştir.

Summary

  • In Spain, one of the countries with quite satisfactory health indicators thanks to universal coverage financed over general taxation and strong primary healthcare services despite relatively low per capita GNP, the pandemic was experienced as a man-made disaster. Besides the relatively high share of elderly population, the problem was further exacerbated by the failure of the government in giving timely response and poor coordination caused by political problems in relations between autonomous regions and the central government. The high share of the private sector in hospital and intensive care beds played an important role in increasing cases of death. Primary healthcare could not have its effective role in countering the pandemic because of several reasons including the absence of any investment in public health services within the last 10 years, inter-regional disparities in terms of institutions and endowment, receival of primary healthcare and public health services from the private sector and consortiums of public-private partnership in autonomous regions like Catalonia and Madrid where the pandemic was particularly threatful, and poor institutional preparedness in responding to outbreaks of this kind.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: İspanya, COVID-19, pandemi
    EN: Spain, COVID-19, pandemic

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.04.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 18.07.2021