Yazar
Sera ŞİMŞEK
Uzm. Dr., Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000 0001 7760 4564)

Özet

  • Vietnam, gerek Çin’e olan coğrafi yakınlığı gerek reformların getirdiği sağlık sistemi dezavantajlarına karşın 2020 yılında pandemiyle mücadelede en başarılı ülke ünvanını almıştır. Pandeminin ilk aylarında pozitif vaka ve ölüm sayılarındaki düşüklük; filyasyon ve sürveyans sistemindeki bütüncül yaklaşım, toplum bilgilendirmesi ile halk ve yönetim arasındaki güven ve işbirliğinin bir sonucudur. İlerleyen pandemi sürecinde, var olan ekonomik ve politik ayrılıklar nedeniyle dünya ülkelerine kıyasla izole bir strateji izleyen Vietnam, aşıya erişimde Avrupa’ya göre geri kalmıştır. Delta varyantı ve düşük aşılama oranı nedeniyle 2021 yılının ilk yarısında başlayan yüksek vaka sayıları ve ölümler bu başarıyı aynı seviyede devam ettirmelerine engel olmuştur.

Summary

  • Vietnam was considered in 2020 as the most successful country in pandemic control despite her geographical proximity to China and some disadvantages in her healthcare system resulting from reforms. Low figures in positive cases and mortality in the early months of the pandemic is the result of integrated approach in the filiation and surveillance system, high level of public information and awareness and mutual trust and cooperation between the government and the people. In later phases of the pandemic, Vietnam pursued a strategy isolated from other countries due to existing economic and political divergences and lagged behind Europe in access to immunization. The early success could not be maintained later with rising cases and mortality starting from the first half of 2021 because of the Delta variant and low rates of immunization.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: pandemi; Vietnam; sağlık sistemi; COVID-19
    EN: : pandemic; Vietnam; healthcare system; COVID-19

Geliş Tarihi / Received Date
  • 02.12.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 11.03.2022