Yazar
Kevser DURGUN
Uzm. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-1513-6635)

Özet

  • Çin dışında doğrulanan ilk COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olan Tayland, hazırlık ve müdahale süreçlerinde pek çok başarılı unsur sergilemiştir. Evrensel sağlık kapsayıcılığının sağlanmış olması, sağlık emek gücünün yoğunluğu, pandemi mücadelesinde birinci basamağın öncelikli rolü, toplum katılımının sağlanması bu başarıda kilit unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Halk sağlığı yetkilileri ile toplumun iş birliği içinde çalışması, pandeminin ilk yılında salgın kontrolüne katkı sağlamıştır. Ancak ekonomisi dışa bağımlı olan ülkede pandeminin ekonomik ve sosyal yükü ağır olmuştur. Aşı kapsayıcılığının düşük olduğu ve kısıtlamaların azaltıldığı 2021 yılında bulaşıcılığı yüksek varyantlar nedeniyle vaka ve ölüm sayılarında artış görülmüştür

Summary

  • Thailand, the country with the first confirmed case of COVID-19 outside of China, has demonstrated many successful elements in the preparadness and response. Universal health coverage, density of health workforce, key role of primary care in the COVID-19 response and community participation stand out as the prominent factors in this success. Collaborative work of public health officials and the community has contributed to the outbreak control in the first year of the pandemic. However, the economic and social burden of the pandemic has been heavy in the country which is a dependent economy. In 2021, when vaccine coverage was low and restrictions were loosen, it was observed that the number of cases and deaths increased due to highly contagious variants.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Tayland, COVID-19, evrensel sağlık kapsayıcılığı, köy sağlık gönüllüleri
    EN: Thailand, COVID-19, universal health coverage, village health volunteers

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.07.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.08.2022