Yazar
Selçuk MIZRAKLI
Opr. Dr.(ORCID No: 0000-0002-9204-1859)

Özet

  • Bir hekim ve insan hakları savunucusu olan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınıp, yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı cezaevindeki sağlığın tüm bileşenleriyle değerlendiriyor. Her türden iyinin rötarlı geldiği ya da direnerek alındığı, her türden kötülüğün ise pilot merkezleri olan cezaevleri. Sağlığın hepimizin bildiği tarifindeki bütün boyutlarının ihmal edildiği, insanın tüketilmeye, çürütülmeye adeta terk edildiği yerler. Duvarların ötesinde topluma yaşatılan her türden tutumun katmerli yaşandığı betondan, demirden, emirden mekanlar.

Summary

  • Diyarbakır Metropolitan Municipality Co-Mayor Selçuk Mızraklı, who is a physician and human rights defender, and who was dismissed by the decision of the Ministry of Interior and a trustee was appointed, evaluates all the components of health in prison. Prisons, which are pilot centers for all kinds of malignity, and where all kinds of good served overdue or only as an achievement of a resistance. The space where all the dimensions of health in the definition as we all know are neglected, and where people are left to be consumed and degenerated. Spaces of concrete, iron and order, where all kinds of attitudes ruled on the society outside the walls are manifolded.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Hapishaneler, sağlık hakkı ihlalleri, hapishane sağlığı
    EN: Prisons, violations of right to health, prison health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 07.05.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.11.2022