Yazar
İdris BALUKEN
Uzm Dr. (ORCID No: 0000-0002-9204-1859)

Özet

  • Aynı zamanda hekim olan HDP’nin eski Grup Başkanvekili ve eski Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, cezaevlerinde yaşanan hem sağlık hem de yaşam ihlallerini değerlendirmiştir Bedensel ve ruhsal gereksinimlerin tümünün kısıtlanması, sınırlandırılması ve kapalılık duygusu içinde, sürekli gözetleniyor hissiyatının oluşturulmasının temel sorunlardan biri olduğu hapishanelerde psikolojik baskı ve bireyin değersizleştirilmesi bütün bir işleyişin esasıdır. Hapishanelerde ne istendiği zaman ulaşılabilir bir sağlık hizmeti söz konusudur cezaevi ortamında ne de insan sağlığı ve insan onurunu esas alan bir sağlık politikası.

Summary

  • The former Group Deputy Chairman of HDP and the former Diyarbakır Deputy Idris Baluken, who is also a physician, has evaluated both health and life violations in prisons. Psychological pressure and devaluation of the individual in prisons, where all of the physical and psychological needs are restricted, limited, and the feeling of being under constant surveillance with a sense of closure can be counted among the principal issues, are the basis of an operation as a whole. In the environment of prisons, there are neither a health service that can be accessed at will, nor a health policy based on health and human dignity.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hapishaneler, hapishane sağlık ihlalleri, sağlık hizmetlerine erişim
    EN: Prisons, violation of health care in prisons, access to healthcare.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.03.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.11.2022