Yazar
Alper BÜLBÜL
Uzm.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.(Orcid no: 0000-0001-5914-420X)

Yazar
Koray BAŞAR
Doç. Dr., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. (Orcid no: 0000-0003-4798-5305)

Özet

  • Cinsel kimlikle ilgili cinsiyet, cinsiyet kimliği ve ifadesi, cinsel yönelim gibi özellikleri nedeniyle toplumsal yaşamda damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalan, bu nedenle “cinsel azınlık” olarak tarif edilen gruplardan kişilerin (LGBTİ+), toplumda yaygınlığının ötesinde hapsedilme deneyimi olduğu bildirilmektedir. Toplumda hâkim olan cis-heteronormatif, dolayısıyla cinsel kimlikle ilgili damgalanma, ayrımcılık ve şiddete zemin hazırlayan yapı, ilişki ve tutumların en yoğun şekilde bulunduğu hapishanelerde, yüksek oranda, uzun sürelerle bulunma bu grupta bedensel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilemektedir. Cinsel kimlik zemininde yaşanan sağlık eşitsizlikleri hapishane koşulları ve uygulamalarla daha belirgin hale gelebilmektedir. Hapishanelerde yaşanılan ayrımcılık, şiddet, mahpusların uygun şekilde yerleştirilmesiyle ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerine erişimle ilgili yaşanan güçlükler, özellikle de cinsiyet uyum süreciyle ilgili aksamalar LGBTİ+’ların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Uygulamalarla ilgili düzenlemeler, işleyişle

Summary

  • People with sexual and gender identity features labeled as “minority groups” (LGBTI+) concerning the stigmatization and the discrimination they experience in society based on their sex, gender identity, gender expression, and sexual orientation, are known to have higher rates of incarceration compared to the general population. Cis-heteronormative structures, relations, and attitudes, which underlie identity-related stigmatization, discrimination, and violence, are pervasive in the prison, even to a higher degree than in society. Therefore, the experience of incarceration has negative effects on the physical and mental health of these groups. Health inequities associated with sexual and gender identity become aggravated by the conditions and the practices in the prison. Stigmatization, discrimination, and violence in the prison, the issues related to the housing of the individuals, the difficulties in the access to healthcare, especially the interruptions in the gender-affirmative medical care have negative effects on the health of LGBTI+ people. Necessary arrangement in the practices, and procedures, the provision of education and training to the prison staff and healthcare professionals may be beneficial.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, hapishane, şiddet, ayrımcılık
    EN: sexual orientation, sexual identity, prison, violence, discrimination

Geliş Tarihi / Received Date
  • 17.10.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.12.2022