Yazar
Korkut BORATAV
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi (ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Özet

  • Bu yazıda neoliberal ekonomik politikaların içeriği, sermaye sınıfının ve hükümetlerin bu politikaları kabul etme nedenleri, Türkiye ekonomisinde neoliberal dönüşüm ile AKP’yi ortaya çıkaran koşulların neler olduğu ele alınmıştır.

Summary

  • TIn this article, the content of neoliberal economic policies, the reasons for the adoption of these policies by the capitalist class and governments, the conditions that led to the neoliberal transformation in the Turkish economy and the AKP are discussed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Neoliberalizm, ekonomik politikalar, Türkiye, AKP
    EN: Neoliberalism, economic policies, Turkey, AKP

Geliş Tarihi / Received Date
  • 18.12.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 16.01.2023