Yazar
Alpaslan TÜRKKAN
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No:0000-0002-6723-1829)

Özet

  • Türkiye’de üniversite hastanelerinin yönetsel ve organizasyonel sorunları olduğu gibi temel işlevi hakkında fikir birliği de yoktur. AKP’li 2002-2023 yılları arasında uygulanan neoliberal politikalarla üniversite hastanelerine kâr amacı ile hizmet sunan kamu kurumu gözüyle bakılmış, sorunları çeşitlenmiş ve artmıştır. Günümüzde finansal ve yönetsel olarak üniversite hastanelerinde hizmetin sürdürülebilirliği tartışılmaktadır. Sayıştay, üniversite hastaneleri döner sermaye işletmelerinin malî açıdan sürdürülebilir olmadığını raporlamaktadır. Üniversitelerin finansal sorunları için uygulanan çözümler de kalıcı bir etki yaratmamıştır

Summary

  • There is no consensus on the basic function of university hospitals in Turkey, as well as administrative and organizational problems. With the neoliberal policies implemented between 2002 and 2023 with AKP, university hospitals were viewed as a public institution providing services for profit, and their problems diversified and increased. Nowaday, financial and managerial sustainability of service in university hospitals is discussed. Sayıştay reports that university hospital revolving funds are not financially sustainable. The solutions applied for the financial problems of universities have also not had a lasting effect.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Üniversite hastanesi, sağlık hizmeti, neoliberal politikalar, sağlık reformları, eğitim
    EN: University hospitals, health care, neoliberal policies, health reforms, education

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.02.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 13.03.2023