Yazar
Ersin YARIŞ
Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D. ORCID (0000-0002-2950-5905)

Yazar
Sabih Tekin ÇAĞLAR
Ecz. Sabih Tekin Çağlar Türk Eczacıları Birliği Eski Genel Sekreteri Trabzon Eczacı Odası Eski Başkanı ORCID (0009-0009-1188-5717)

Özet

  • Adalet ve Kalkınma Partisi 2002’de tek başına hükümet kurduğunda pek çok alanda ama özellikle sağlık sisteminde iddialıydı. “Sağlıkta Dönüşüm” adı verilen proje iddialı bir reform girişimiydi. Başlangıçta bu proje sağlık hizmeti sunumunun basamaklarına odaklanmış, temelde ilaç dağıtım sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgilenmemişti. O gün var olan ve modası geçmiş diye tanımlanan üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun yapılarını değiştirmek ve birleştirmek öncelik aldı. Bunların birleştirilmesi tamamlanınca ilaç dağıtım hizmetine yönelik düzenlemeler hızla yaşama geçirildi. Bu makalenin amacı, bu düzenlemeleri belli başlıklar altında özetlemek ve analiz etmektir: “Birleştirilmiş (şu anki) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç dağıtımıyla ilgili düzenlemelerdeki değişiklikler”; “Yasal düzenlemelerle ilaca erişimdeki sınırlamalar/kısıtlamalar”; “İlaç fiyatlarını belirleme yöntemleri ve yol açtığı ilaç yokluğu gibi sorunlar”; “Yerli ve milli ilaç fabrikalarının durumu”; “Elektronik ilaç izlem sistemi (İlaç Takip Sistemi)”; “Kamu hastaneleri için Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla ilaç ihalesi”; “İlaçta AR-GE aktiviteleri”. Bu düzenlemelerin/uygulamaların negatif ve pozitif sonuçlarına bu makalede değinilmektedir. 

Summary

  • Adalet ve Kalkınma Partisi formed a government alone in 2002 and was assertive about many fields, especially health system. The project named as “Health Transformation” was a challenging reform intervention. In the beginning, this project focused on the steps of health service system and did not mainly deal drug dipense regulations. Changing the structures and combining three social security institutions declared as outmoded took primacy. After combining them regulations of drug dispense were quickly actualized. The aim of tis article is to summarize and analyse these regulations regarding main topics: “Changes in regulations of drug dispense by combined (the present) Social Security Institution”; “Limitations/ restrictions in the acces of drugs by legislative regulations”; “The methods of setting drug prices and the problems caused, like drug absence”; “The conditions of domestic and national drug factories”, “Electronic drug monitoring system”; “Drug tender for public hospitals by means of state supply office”; “Drug research and development activities”. Both negative and positive results of these regulations/applications were cited in this article. 

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: AKP, ilaç politikası, ilaç dağıtım sistemi, reçeteleme
    EN: AKP, drug policy, drug delivery system, prescribing

Geliş Tarihi / Received Date
  • 25.05.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.06.2023