Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi (ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Özet

  • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “Sağlık Reformu” olarak tanımladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı yirmi yılını doldurdu. Bugün finansmanından hizmet sunumuna, istihdamından ücretlendirmesine varıncaya kadar “dönüştürülmüş”, yirmi yıl öncekinden tamamen farklı bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Bu makalede “reform” sürecinde hayata geçirilen başlıca dönüşümler özetlenerek hastalarsağlık çalışanları-özel sağlık sermayesi üçgeni bağlamında “kazananlar” ve “kaybedenler” üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Summary

  • The Health Transformation Program, which the ruling Justice and Development Party has defined as “Health Reform” is now in its 20th year. Today, we face a health system that is completely different from what it was 20 years ago, transformed in each aspect from financing to services, and from employment to charges. In this article, the fundamental transformations implemented in the “reform” process will be summarized to carry out assessments regarding “winners” and “losers” in the context of the triangle of patients-health workers-private health capital.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Adalet ve Kalkınma Partisi, Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastalar, sağlık çalışanları, özel hastane patronları.
    EN: Justice and Development Party, Health Transformation Program, patients, health workers, private hospital bosses.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.05.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.06.2023