Yazar
Necati DEDEDOĞLU
Prof. Dr. Emekli Halk Sağlığı Öğretim Üyesi (ORCID: 0000-0002-4439-625x)

Özet

  • 1941 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu halk sağlığı alanında gerçekleştirdiği önemli diğer görevler yanında ülkemizdeki ilk halk sağlığı uzmanlığı eğitimini de yürütmüştür. Bu uzmanlık eğitimi Hacettepe Tıp Fakültesinde ve diğer tıp fakültelerinde yürütülen uzmanlık eğitimlerinden teorik eğitimi daha ağırlıklı olması ve çok disiplinli olması açısından farklılık gösterir. Yazıda uzmanlık eğitimine yaklaşımda gözetilen bu farklılıkları tartışılmaktadır.

Summary

  • Refik Saydam School of Public Health which was founded in 1941 has conducted the first public health specialists training in our country along with other prominent functions. This training shows differences from those of Hacettepe Medical Faculty and other medical faculties in that theoretical training lasted longer and it was multidisciplinary. The essay discusses these differenr approaches to specialist training.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Halk sağlığı, halk sağlığı uzmanlık eğitimi, Hıfzıssıhha Okulu, Hacettepe Tıp Fakültesi, Nusret Fişek
    EN: Public health,.public health specialist training, Hıfzıssıhha School of Public Health Hacettepe Medical Faculty, Nusret Fişek

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.05.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.06.2023