Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No:0000-0001-9279-1740)

Özet

  • 2023 yılının Şubat ayında yaşanan depremler Türkiye’nin güney ve güneydoğu bölgelerinde geniş bir alanda büyük bir tahribata ve çok sayıda can kaybına neden olmuştur. Toprakları büyük depremler üretebilen bir coğrafyada yer alan Türkiye, bir kez daha büyük bir yıkım ile sarsılmıştır. Depremler sağlık hizmetlerini de birçok yönüyle etkilemiş, yeni ve kritik gereksinimler ortaya çıkarmıştır. Toplum ve Hekim Dergisinin “Deprem” başlıklı bu özel dosyasında konuyu, sağlık hizmetleri kapsamında ele alan ve değerlendirilmelerde bulunan yazılara yer verilmiştir.

Summary

  • In February 2023, earthquakes in the southern and south-eastern regions of Turkey caused widespread destruction and casualties. Turkey, whose territory is located in a geography that is prone to major earthquakes, has once again been struck by major destruction. The earthquakes have also affected health services in many ways, creating new and critical needs. This special issue of the Community and Physician entitled “Earthquake”, includes articles that address and evaluate the issue in the context of health services.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, Türkiye, sağlık hizmetleri
    EN: Earthquake, Turkey, health services

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.09.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 13.09.2023