Yazar
Elif ÖZTÜRK İNCE
Öğr.Gör.Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye (ORCID No: 0000-0002-6396-6668)

Yazar
Mehmet Ali KARACA
Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye (ORCID No: 0000-0003-0876-2811)

Özet

  • Depremler, bina ve eşlik eden yapıların çökmesine bağlı olarak yüksek oranda ölüm, yaralanma ve sakatlık ile birlikte önemli maddi hasara yol açan ani başlangıçlı doğal afetlerdir. Depremlere bağlı sık görülen tıbbi sorunlar travmaya bağlı yaralanma, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıkların alevlenmesi ve ruh sağlığı sorunlarında artmadır. Etkisi büyük depremlerde başlangıçta kaynaklara erişim oranı yoktur yada azdır. Bu durumda kısıtlı kaynakların kullanımı ile en çok sayıda yararlı olabilmek için afet triyajı uygulanır. Hastanelerin ve acil servisler yaralıların tedavisinde kritik önemde rol oynamaktadır. Depremden sonraki ilk günlerde hedef travmatik yaralanmaların yönetimi ve travmaya ikincil gelişen Crush Sendromu ve organ yetmezliklerinin önlenmesi ve tedavisidir. Sonraki süreçte ise başlıca sorunlar bulaşıcı hastalıkların gelişmesi, kronik hastalıkların alevlenmesi ve ruh sağlığı sorunları acil servis başvurularında önemli oranda yer alır. Tüm bu süreçlerin etkin yürütülebilmesi için hastanelerde işler ve etkin hastane afet planları bulunmalıdır. Acil tıp uzmanları hastanelerin afete hazırlık süreçlerinden başlamak üzere afete yanıt aşaması ve sonraki süreçlerde hem yaralı ve hasta bakımları hem de idari görevlerde aktif ve etkin olarak görev almaktadır.

Summary

  • Earthquakes are sudden-onset natural disasters that cause high rates of death, injury and disability, as well as significant material damage due to the collapse of buildings and accompanying structures. Common medical problems related to earthquakes include trauma-related injuries, infectious diseases, exacerbation of chronic diseases, and an increase in mental health problems. In severe earthquakes, initially there is little or no access to resources. In this case, disaster triage is applied to benefit the largest number of people with limited resources. Hospitals and emergency departments play a critical role in the treatment of injured people. In the first days after the earthquake, the primary aim is to manage traumatic injuries and prevent Crush Syndrome and organ failure secondary to trauma. In the following period, the main problems are the development of infectious diseases, exacerbation of chronic diseases and mental health problems, which take a significant part in emergency department visits. In order for all these processes to be carried out effectively, hospitals must have operational and effective hospital disaster plans. Emergency medicine specialists actively and effectively take part in both injured and patient care and administrative duties, starting from the disaster preparation processes of hospitals, during the disaster response phase and subsequent processes.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, travma, acil servis, acil tıp uzmanı
    EN: Earthquake, trauma, emergency department, emergency medicine physician.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 02.10.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 15.10.2023