Yazar
Funda KARABEK AKARCA
Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı TATD Yönetim Kurulu Üyesi, Afet Komisyon Üyesi(ORCID No:0000-0003-2455-8044)

Özet

  • Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat saat 4:17’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem on ili kapsayacak şekilde meydana geldi. Deprem bölgesinde birçok hastane hasar gördü. Birçok sağlık çalışanı depremzedeye dönüştü. Depremin ardından başta acil tıp uzmanları olmak üzere deprem bölgesine birçok sağlık çalışanı alana gönüllü olarak gitti. Alanda ilk günlerde organizasyon yetersizliği, hastanelerin teknik donanımlarının devredışı kalması, tıbbi malzemelerin eksikliği, barınma ve gıda sorunları yaşandı. Bu ortamda acil tıp uzmanları ve diğer sağlık çalışanları yaşanan depremin yarattığı eksikliklerine hem de psikolojik yüküne karşın birarada ve sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak için çalışmışlardır.

Summary

  • Two earthquakes with magnitudes of 7.7 and 7.6, announced by the Disaster and Emergency Management Presidency at 4:17 on February 6, centered in Kahramanmaraş Pazarcık, occurred covering ten provinces. Many hospitals in the earthquake area were damaged. Many healthcare workers became earthquake victims. After the earthquake, many healthcare professionals, especially emergency medicine specialists, went to the earthquake area voluntarily. In the first days, there was a lack of organization in the field, the technical equipment of the hospitals was out of action, lack of medical supplies, and housing and food problems. In this environment, emergency medicine specialists and other healthcare professionals worked together to ensure the continuation of healthcare services despite the deficiencies and psychological burden caused by the earthquake.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, afet yönetimi, acil tıp uzmanı
    EN: Earthquake, disaster management, emergency medicine specialist

Geliş Tarihi / Received Date
  • 02.10.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 15.10.2023