Yazar
Melike YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No:0000-0001-9037-6770)

Yazar
Murat CİVANER
Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD (ORCID No:0000-0001-5376-3499)

Özet

  • COVID-19 pandemisi, dünya genelinde sağlık sistemlerinden ekonomiye kadar birçok alanda büyük bir etki yaratmıştır. Bu dönem bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı ve yoğun bir bilimsel araştırma ve yayım sürecine tanıklık etmiştir. Diğer yandan, bu süreçte yürütülen araştırmalar bilim etiği açısından çeşitli türlerde ihlaller ve etik sorunları ortaya çıkarmış, toplum sağlığı açısından önemli kaygıları beraberinde getirmiştir. Bu dosyada, COVID-19 Pandemisi sürecinin bilim etiği açısından eleştirel değerlendirilmesi ve gelecekte yaşanması olası salgınlarda daha az değer harcayacak pratikler için öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Summary

  • The COVID-19 pandemic has greatly impacted many areas of the world, from healthcare systems to the economy. During this time, scientific research was conducted and published faster and more intensively than ever. On the other hand, the research carried out during the pandemic has revealed various types of violations and ethical problems related to scientific ethics and has led to significant public health concerns.. This dossier aims to critically evaluate the COVID-19 pandemic process from a scientific ethics perspective and to develop suggestions for less wasteful practices in potential future epidemics

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19 pandemisi, bilim etiği, sağlık hizmetleri
    EN: COVID-19 pandemic, science ethics, healthcare

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.12.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.12.2023