Yazar
Hasan YAZICI
Prof. Dr., Emekli Öğrt.Üyesi (ORCID No: 0000-0001-6436-1639)

Özet

  • Ülkemizde ve diğer bazı başka ülkelerde Covid-19 salgını ile yetersiz veri toplanmıştır ve toplanmaktadır. Bu yetersizlikten, yöneticiler olduğu kadar, biz hekimler de sorumluyuz. Hipokrat yeminine özellikle salgınlar sırasında görülen hasta verilerini titizlikle tutup, meslektaşlarımızla paylaşmak zorunlulukları yönünde bir ek yapılmasını öneriyorum.

Summary

  • Both in our country and in certain other countries the data about the Covid-19 epidemic at hand are inadequate. Both the health administrators and the physicians are responsible for this inadequacy. I propose an addition to the Hippocratic oath, pointing to the responsibility of a physician, particularly during epidemics, collecting patient data and sharing these with her/his colleagues, would be in order.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, veri paylaşımı, şeffaflık
    EN: COVID-19, data sharing, transparency

Geliş Tarihi / Received Date
  • 13.11.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 19.11.2023