Yazar
Gamze VAROL
Prof. Dr. TTB Halk Sağlığı Kolu, NKÜTF Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi(ORCID No:0000-0002-2836-7811)

Özet

  • Türkiye, deprem kuşağındadır ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak çok sayıda olağandışı duruma açık bir ülkedir. Hekimlerin örgütlü sesi ve meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu alandaki bilgi ve deneyimini, 6-20 Şubat depremleri ardından depremin ilk günden 6. ayın sonuna dek organize ve koordine olarak sürdürmüştür. TTB Merkez Konseyi ve Halk Sağlığı Kolu, bu alanda çalışan diğer kol ve organlarıyla beraber sağlık meslek örgütü olmanın sorumluluğuyla ve sağlıklı olmanın en temel insanlık hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşamanın Anayasal bir hak olması üzerinden çalışmalarına başlamıştır. TTB ülkemizde yaşanan olağandışı durumlarda başta hızlı değerlendirme yapmak olmak üzere sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, bu koşullarda hizmet veren sağlık emekçilerin güvenli barınma ve çalışma ortamlarının yaratılmasına yönelik yönelik önerilerde ve girişimlerde bulunmayı geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimi ile temel görevlerinden biri olarak belirlemiştir. Sahadaki görünür varlığını ve bu alandaki olumlu çalışmalarını daha organize ve koordineli olarak 6-20 Şubat depremleri deneyimleri ışığında geliştirerek sürdürmelidir.

Summary

  • Turkey is located in an earthquake zone and is vulnerable to many extreme events linked to climate change. The Turkish Medical Association (TMA), the organized voice and professional organization of physicians, continued its knowledge and experience in this field in an organized and coordinated manner from the first day of the earthquake until the end of the 6th month after the earthquakes of February 6-20. The Central Council of the TMA and the Public Health Branch, together with other branches and organs working in this field, started their work with the responsibility of being a health professional organization and on the basis that being healthy is the most fundamental human right and living in a healthy environment is a constitutional right. With its past knowledge and experience, TMA has determined one of its main duties to make rapid assessments in extraordinary situations in our country, to improve health services, and to make suggestions and initiatives to create safe housing and working environments for health workers serving in these conditions. It should continue its visible presence in the field and its positive work in this field in a more organized and coordinated manner in the light of the experiences of the February 6-20 earthquakes.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem,sağlık hizmetleri,halk sağlığı
    EN: Earthquake, health services, public health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 07.11.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.12.2023