Yazar
Ayşe Devrim BAŞTERZİ
Doç. Dr., Serbest Psikiyatr (ORCID No: 0000-0003-4813-4377)

Özet

  • Depremlerin yetişkinlerin ve çocukların ruh sağlığı üzerine uzun süreli etkileri vardır. Doğal bir afet olarak nitelendirilen depremlerin yıkıcı etkisini sıklıkla insan eliyle oluşturulan nedenler belirler. Depremden sonraki erken dönemde pek çok insan uykusuzluk, kafa karışıklığı, anksiyete, korku, yas gibi olağan belirtiler sergileyebilir. Bu dönemde var olan ruhsal hastalıklar da şiddetlenebilir. Depremden sonra travma ile ilişkili pek çok ruhsal hastalık artış gösterir. Etkilenen topluluklarda uzun süre boyunca ruhsal bozukluklar görülür, alkol ve madde kullanım bozuklukları ve şiddet davranışları artar. Deprem sonrasında kurtarma çalışmalarının hızla başlaması çok önemlidir. Adil, kapsayıcı ve hızlı kurtarma hizmetlerinin yapılandırılması ve bireylerin temel ihtiyaçlarının mümkün olduğunca erken karşılanması, ruhsal bozuklukların gelişmesinin önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Summary

  • Earthquakes exert a prolonged impact on the mental well-being of both children and adults. Although earthquakes are conventionally categorized as natural disasters, their catastrophic consequences often derived from human-made factors. In the immediate aftermath of an earthquake, individuals commonly manifest psychological symptoms, including insomnia, anxiety, horror, confusion, and grief. Furthermore, pre-existing mental illnesses exacerbate during this phase. The occurrence of numerous trauma-related mental disorders becomes apparent post-earthquake. Mental health challenges demonstrate an escalating trend over the years within affected societies, contributing to the increased prevalence of violent behavior and substance/alcohol use disorders. The timely initiation of rescue efforts after an earthquake is paramount. Establishing fair, inclusive, and expeditious rescue services, coupled with promptly addressing individuals’ basic needs, holds critical importance in preventing the onset of mental disorders.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Doğal afetler, Ruh Sağlığı, Deprem, Psikososyal Müdahaleler, Psikopolitika
    EN: Natural Disasters, Mental Health, Earthquake, Psychosocial Interventions, Psychopolitics

Geliş Tarihi / Received Date
  • 13.11.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.12.2023