Yazar
Muhsin GÜLLÜ
Arş. Gör.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-9660-0726)

Özet

  • Bulaşıcı hastalık salgınlarında öncelikli hedef bulaşma-yayılma sürecini denetim altında tutmak, hastalığın bölgeler arası yayılımını engellemektir. Büyük Barrington Deklerasyonu 4 Ekim 2020 tarihinde Massaachusetts Great Barrington’da üç epidemiyolog tarafından yazılmıştır. Deklarasyon, “odaklanmış koruma” dedikleri bir stratejiyi savunarak COVID-19 salgını için yalnızca COVID-19’dan ölme riski yüksek olan kişilerin enfeksiyondan korunacağı özgürlükçü bir politika önermektedir. John Snow Memorandumu, 14 Ekim 2020 tarihinde tıp ve halk sağlığı alanından bir grup bilim insanı tarafından Lancet dergisinde yayınlanmıştır. Memorandum, enfeksiyona karşı kalıcı bağışıklık olduğuna dair kanıt olmadığından dolayı salgının etkili bir şekilde bastırana kadar kısıtlamaların devam etmesini savunmaktadır. Yazımızda hayatta kalmayı temsil eden John Snow Memorandumu ile özgürlüğü temsil eden Büyük Barrington Deklerasyonunu iki farklı yaklaşımla inceledik ve non farmakolojik önlemlerin salgını bastırmadaki önemini ve etkilerini literatür derlemesi ile sunduk.

Summary

  • The primary goal in contagious disease outbreaks is to keep the contagion-spread process under control and to prevent the spread of the disease between regions. The Great Barrington Declaration was written by three epidemiologists by Great Barrington of Massachusetts on October 4, 2020. Advocating a strategy they call “focused protection,” the Declaration proposes a libertarian policy for the COVID-19 outbreak where only those at high risk of dying from COVID-19 will be protected from infection. The John Snow Memorandum was published in the Lancet on October 14, 2020 by a group of scientists from the field of medicine and public health. The memorandum advocates that restrictions continue until the epidemic is effectively suppressed, as there is no evidence of permanent immunity to infection. In our article, we discussed the concept of freedom claimed by the declaration from different perspectives and presented the importance and effects of non-pharmacological measures in suppressing the epidemic with a literature review. 

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, Kapanmalar, Great Barrington Deklerasyonu, John Snow Memorandumu
    EN: COVID-19, Closures, Great Barrington Declaration, John Snow Memorandum

Geliş Tarihi / Received Date
  • 17.11.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.12.2022