Yazar
Özgür SATILMIŞ
Uzm. Dr. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID: 0000-0003-3161-9829)

Yazar
Adem ALBAYRAK
Uzm. Dr. , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID: 0000-0002-1902-9482)

Yazar
Meltem ÇÖL
Prof. Dr. ,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID: 0000-0001-7089-1644)

Özet

  • Kızamık hastalığı bulaşıcılığı yüksek, salgınlara neden olabilen çocukluk çağı viral hastalığı olup 1963 yılında aşısının bulunması ile dünyada salgınlar ve ölümler azalmıştır. Ülkemizde ise 1970 yılından itibaren aşılanma başlatılmış olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerilerine paralel olarak yürütülen eliminasyon ve aşılama çalışmaları devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde eliminasyon hedefine ulaşılamamış olup aşı reddi ve göçler gibi nedenlerle salgınlar yaşanmaktadır. Ülkemizde ise son yıllarda artan kızamık vakaları incelendiğinde eksik aşılı bireylerden oluştuğu göze çarpmaktadır. Bundan dolayı ülkemizde aşı politikaları yeniden gözden geçirilmeli ve yüksek kızamık aşı kapsayıcılığına ulaşmak için gereken önlemler alınmalıdır. Bu derlemenin amacı dünyada ve Türkiye’de kızamık eliminasyon ve aşı uygulamalarını gözden geçirmek ve son dönemdeki kızamık vaka  artışlarının durumunu ortaya koyarak çözüm önerileri üretmektir.

Summary

  • The development of measles is a childhood viral disease that can cause high epidemics, and with the introduction of the vaccine in 1963, epidemics and deaths in the world have decreased. Vaccination has been started since 1970 and conducted elimination and vaccination studies continue in parallel with the recommendations of the World Health Organization (WHO). The elimination target has not been achieved in the world and our country, and there are outbreaks due to reasons such as vaccine rejection and migration. When the measles cases, which have increased in recent years in our country, are examined, it is noteworthy that these are composed of people whose vaccines are missing. Therefore, our country should reconsider their vaccination policies and take necessary measures to ensure high measles vaccination coverage. The purpose of this review is to examine measles elimination and vaccine practices in the world and in Türkiye, and to offer solutions where recent measles case increases may occur.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kızamık, aşı kapsayıcılığı, salgın, kızamık eliminasyonu
    EN: Measles, vaccination coverage, outbreak, measles elimination

Geliş Tarihi / Received Date
  • 11.09.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 19.11.2023