Yazar
Necati DEDEOĞLU
Prof. Dr., Halk Sağlığı Emekli Öğretim Üyesi(ORCID No:0000-0002-4439-625x)

Özet

  • 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun ülkemizin sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açmış bir yasadır. Yasa taslağı tam planlandığı gibi onaylanmamış, yasalaşan maddeler de tam uygulanamamıştır. Yine de bu sınırlı bölgeye kapsamlı hizmet modeli, entegre birinci basamak sağlık yaklaşımı vatandaşların sağlığına önemli katkılarda bulunmuştur. Yazıda yasanın gerekçeleri, hazırlanma aşamaları, uygulama sırasında yaşanan sorunlar ve niçin kaldırıldığı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu yararlı hizmet modeline 1983 yılından sonra benimsenen neo-liberal ekonomik ilkelerle uyumsuzluğu nedeniyle son verildiği gerçeği vurgulanmaktadır.

Summary

  • Law no: 224 about the socialization of health services has led to revulationary  changes in the organisation of health services in Turkey. Draft of the law was not ratified as it was planned and clauses that were accepted could not be fully implemented. Nevertheless this comprehensive service to a limited area model, an integrated primary health care approach has made important contributions to the health of citizens. Justifications of the law, phases of its preparation, problems encountered during its implementation, and the reasons for its annulement are discussed in detail in the essay. It is emphasised that in reality, the law was written off because it was not compatible with the principles of the neo-liberal economic model adopted in 1983.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR:  224 Sayılı Yasa, Nusret Fişek, Sağlık hizmetleri örgütlenmesi, Sağlık politikası, Sosyalizasyon
    EN: Law no:224, Health services organisation, Health policy, Nusret Fişek Socialization,

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.11.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.07.2023