Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr.,Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi (ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Özet

  • Cumhuriyetin yüz yıllık tarihi boyunca ekonomik, politik, sosyal alanlarda birçok değişim, dönüşüm yaşandı. Benzer şekilde sağlık politikaları ve sağlık örgütlenmesi de bir dizi değişiklik geçirdi. Bu makalede sağlık sisteminin önemli bileşenlerinden olan ve genel olarak “devlet hastaneleri” olarak adlandırılan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yüz yıllık tarihi ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Summary

  • Many changes have taken place in the economic, political and social spheres during the century-long history of the Republic. Similarly, health policies and the organization of health also underwent a series of changes. This article will focus in general terms on the century-long history of Ministry of Health hospitals, which form a significant component of the health system, and are widely known as “state hospitals”.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık Bakanlığı, memleket hastaneleri, numune hastaneleri, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri.
    EN: Ministry of Health, ‘hospitals of the country’, lit. ‘good example hospitals’, state hospitals, city hospitals.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 29.02.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 01.04.2024