Yazar
Türk Tabipleri Birliği 34. Gezici Eğitim Semineri Katılımcıları
Rapor 12.01.2024 tarihinde TTB web sayfasında yayımlanmıştır

Özet

  • Bu yazı 17-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye’de yaşanan 2023 Şubat depremlerinden etkilenen iller olan Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde “Afete Dayanıklı Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlığıyla yapılan Türk Tabipleri Birliği 34. Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri özet raporunu içermektedir. Özet Rapor 12 Ocak 2024 tarihinde, “Türk Tabipleri Birliği GES Katılımcıları, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi imzasıyla kamuoyuna açıklanmış ve web sayfasından paylaşılmıştır.  

Summary

  • This article contains the summary report of the 34th Mobile Public Health Training Seminar of the Turkish Medical Association, which was held on 17-23 September 2023 in Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, the provinces affected by the earthquakes of February 2023 in Turkey, with the title “Disaster Resistant Living Spaces and Public Health”. The summary report was published on 12 January 2024 with the signatures of the “Participants of the Mobile Training Seminar of the Turkish Medical Association and the Central Council of the Turkish Medical Association” and shared on the website.  

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: halk sağlığı, deprem, Türk Tabipleri Birliği
    EN: public health, earthquake, Turkish Medical Association

Geliş Tarihi / Received Date
  • 12.01.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 24.02.2024