Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim Ocak 1978 de yayına başlamıştır. İkibuçuk yılı aşan bir süre içinde yayına süreklilik kazandırdı. Amatörce çalışma içinde aylık bir yayın organı çıkartmanın zorluğu bilinmektedir. Buna rağmen Birliğimizin merkezi bir yayın organına sahip olması, üyelerimizle bağlarımızın sıklaştırılması, çalışmalarımızda kitlemizi haberdar etme düşüncemiz, yayın hayatının zorluklarının üstesinden geldi. Toplum ve Hekim 30 sayı çıktı. Değerlendirdik bu çıkan sayılarımızı, bize gönderilen okuyucu mektuplarını... Yayında başarılıydı ama, Dergide statik bir yapı süregeliyordu. 30 sayı içinde genellikle halk sağlığına ilişkin konular incelenmişti. Abone sayısı da bu statikIiği yansıtıyordu. Daha geniş kitlelerin okuduğu bir dergi haline değişemiyordu. Başlangıçta hedeflenen 3 bin abonenin üzerine çıkamadık... Bu sayımızdan başlamak üzere Dergimize daha dinamik bir yapı vermeye başlıyacağız. Odalararası Yayın Kurulumuzdan, Tabip OdaIarımızdan ve abonelerimizden bu konuda gelen önerileri değerlendireceğiz. Başlangıçta yaptığımız değişimleri şöyle sıralayabiliriz. Bundan böyle Dergimiz iki ayda bir iki sayı birarada çıkacak. Teknik yönden kalitesi ekonomik koşulların elverdiği oranda düzelecek, forma adedi artırılacak. Her sayımızın başında güncel konuları ele alan Yorum yazımızı bulacaksınız. Dergimize iletilen yazıların yer aldığı yazılardan sonra Merkez Konseyimizin ve Tabip Odalarımızın yaptığı çalışmaları aktaran bir bölüm ayırıyoruz. Ayrıca, bu sayfalar arasında sağlık alanımızla ilgili fotoğraflar, sanatsal etkinlikler, sağlıkla ilgili hikayeler bulacaksınız. Daha çok pratisyen hekime yönelik, konuların ele alındığı bu bölümümüzde ülkemizde en çok rastlanan, en çok öldüren, sakat bırakan sağlık sorunlarına yer vereceğiz. Meslekdaşlarımızdan, kendileri için de bir yayın ve literatür kazandıracak yazılarını bekliyoruz. Aynı zamanda bize ulaşan ulusal ve uluslararası kongreleri, tıpta uygulanan en son yenilikleri okuyucularımıza sunacağız. Değişikliklerimiz sizlerin önerileriyle daha da zenginleşecektir. Dergimize katkılarınızı bekliyoruz. Toplum ve Hekim