Yazar
İngiltere Başkonsolosluğu


Metin / Text
  • İngiltere'de, organ nakli ve henüz deneme safhasında olan bir ilaçla, iki diabetli hastaya pankreas nakli başarı ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iki hasta, normal yaşamlarına dönmüşler ve ensülin kullanma zorunlulukları ortadan kalkmıştır. Pankreas nakli ameliyatları Cambridge'deki Addenbrookes Hastahanesinde yapılmıştır. Bu iki ameliyat, İngiltere'de başarı ile sonuçlanan ilk pankreas nakli ameliyatlarıdır. Daha önce yapılan denemeler başarılı olamamıştır. Addenbrookes Hastahanesinde gerçekleştirilen ilk ameliyatta, böbrekleri çalışmayan diabetli bir ev kadınına bir böbrek ve pankreas takılmıştır. İkinci ameliyatta ise, ancak birkaç haftalık ömürü kalmış 26 yaşındaki bir şçiye, yeni bir karaciğer ve pankreas takılmıştır. Her iki hasta hastahaneden çıkmışlar ve tamamen normal bir yaşama dönmüşlerdir. İkinci hasta, işine başlamış ve yaya gittiğinden günde sekiz kilometre yol yürüyebilmektedir ... Pankreas nakli iki yıldan beri denenmektedir. Doğal olan organ reddleri yanında, pankreasın bağırsağa bağlama sorunu en önemli konu olmaktadır. Nakledilen pankreasın özsuları bağlantıları çözmekte ve ameliyat yerinde iltihaplara yol açmaktadır. Bedenin naklolan organı reddetme sorunu Cyclosporin A adlı bir ilacın kullanımı ile çözümlenmektedir.