Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • 14 Mart Sağlık Kurultayı bir hafta süren programını başarı ile tamamladı. Sağlık Kurultayı üzerine ve yapılan çalışmalar konusunda bilgileri dergimizin ilk sayfalarında bulabilirsiniz. Geçen sayımızda Tam-Süre yasa tasarısı bir hata sonucu eksik basılmıştı. Bunu dergilerin arasına koyduğumuz teksirlerle gidermeye çalıştık. Bu sayımızda da Tam-Süre yasası üzerine Dr. Halim Dinç'in görüşlerine yer verdik. Halk sağlığı ve sağlık elemanlarının çalışmaları üzerine önemli etkileri olan bu yasa tasarısı üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz. Hekimler arasında Asistan Sorunları ayrı bir yer tutmakta. Bu sorunları içeren Dr. Kazım Sarı'nın yazısını yayınlıyoruz. TTB Merkez Konseyi, 1979 Dünya Çocuk Yılı hazırlık çalışmalarına diğer ilgili kuruluşlarla birlikte başlamış bulunmakta. İçinde bulunduğumuz ayda 23 Nisan Çocuk Bayramı var. Bu özelliklerinden dolayı bu sayımızın bir kaç konusunu çocuklar üzerine ayırdık. Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları üzerine 10 ilkesi, Dünya Çocuk Yılı'nın önemini vurgulayan Dr. Erdal Atabek'in yazısı ve Dr. Tahire Merdol'un beslenme yönünden değerleri ile birlikte ticari mamaların bugünkü durumu yer almakta. Bursa bölgesindeki kreşler üzerine Dr. Burhan İleriye'nin araştırması, toplumumuzun önemli bir sorununun bölgesel incelemesini yapmakta. Ana-Çocuk Sağlığı üzerine sorunlardan önemlisi doğurganlık ve sonuçları. Dr. Dora Küçükyalçın'ın yazısı bu konuyu açmakta. Bu sayımızda Ankara Tıp Fakültesi'nde Öğrenim sorunları üzerine iki yazıya yer verdik. Bu konu Sağlık Kurultayında serbest bildiri olarak sunulmuştur. İzmir Tabip Odası Çalışma Komisyonu 'nca hazırlanan İşçi Sağlığı-İş Güvenliği yazısının, okuyucularımızın ilgisini çekeceği kanısındayız. Bazı önemli konuları ve T.T.B.'nin çalışmalarını içeren haberler der'imizin son bölümünde yer almakta. Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle.