Yazar
Selçuk APAK
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı, Dr.

Yazar
Meral ÖZMEN
Dr.

Özet

  • Kronik tekrarlayıcı konvülziyonların insidansı ve bunların yaşlara göre belirmesi konuşuldu. Epilepsi tedavisinin özellikleri ve bunun Türkiye'de karşılaşılan problemlerı anlatıldı. Tedavide Hekim-Aile işbirliğinin önemi vurgulandı. Kod kelimeleri: Epilepsi -uzun süreli tedavi, Hekim-Aile interaksiyonu Türkiye.

Summary

  • Incidence and display of chronic recurrent convulsive disorders at different age were subjects that were spoken about. The charecteristic of treatment of epilepsy in general and problems that are encountered on this subject in Turkey were discussed. The importance of doctor-family relation in trerapy was emphasized. Key Words: Epilepsy, long-term therapy, interation between doctor an family, Turkey

Tablo Başlıkları / Table Heads

  • TABLO 1 YURDUMUZDA BULUNAN ANTİKONVÜLZİF İLAÇLAR BUNLARIN DOZLARI VE SERUM TEDAVİ DÜZEYLERİ TABLO 2 EPİLEPSİ İLE MÜCADELE DERNEĞİNİN (I.L.A.E.) EPİLEPSİLERİ SINIFLANDIRMASI (1977) TABLO 3 ANTİKONVÜLZİF İLAÇLAR ARASINDA İNTERAKSİYON

Kaynaklar / References

  • 1 - Dooze, H., R. Kruse, Chr. Lipinski, Dr. Scheffner, H. M. Weinmann . Beitrage zur Klassifikation und medikamentösen Therapie eipleptischer Anfalle. Desitin Werke CarI Klinke GmbH, Hamburg 1979. 2 - Doose, H. Spezielle Probleme der antikonvülziven Therapie. Epilepsy Mod. Probl. Pharmacopsychiat. Vol. 4. pp. 246-260 Karger, Basel New York 1970. 3 - Doose, H. Zerebrale Antalle im Kindesalter. Desitin Werke CarI Klinke GmbH, Hamburg 1983. 4 - Freudemberg, D. Leistungs-und Verhaltensstörungen bei kindlichen Epilepsie . Karger, BaseH New York 1968 5 - Schernus, R., V. Christiansen , T. Kleinheinrich , Probleme anfallskranker Kinder und ihrer Eltern . Sozialpadiatrie2:85, (1984).