Yazar
Enis Faik ARCAN
Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi AD Öğretim Görevlisi, Dr.

Tablo Başlıkları / Table Heads

  • Şekil 1. Sağlık tesisleri planlama organizasyonunda ”BİLGİ BANKASI” PETER LOHFERT, Düsseldorf, 1973. Şekil 2. Programlamada ”BİLGİ BANKASI”nın kullanımdan geri-besleme ile çalışması. (Fonksiyon analizi = programlama anlamında). PETER LOHFERT, 1973. Şekil 3. Sağlık yapılarının planlama ve yapımında evreler. B. KARAKAŞ, İTÜ, 1979. Şekil 4. Bilgi bankasında bilgilerin işlenip program ihtiyacının saptanması işlemleri. PETER LOHFERT, 1973. Şekil 5. Ülke sağlık planlamasma ait sistem açılımlımında planlama düzeyleri. E.A. LOWE, 1971 . Şekil 6. Sağlık yapılarının planlama-yapım evrelerine ait sistem açılım düzeyleri. J. DELRUE, Louvain, 1969. Şekil 7. Sağlık yapılarının ’PROGRAMLAMA EVRESİ”ne ait sistem açılım düzeyleri. E.F. ARCAN, M.S.Ü., 1983. Şekil 8. Bilgi bankası - kullanıcı gereksinimleri - sınıflama sistemi. NİGAN BAYAZIT, TÜBİTAK, 1979

Kaynaklar / References

  • 1 -Akdur Recep, Uzm. Dr. ”Sağlık Düzenimiz ve Politikasındaki Kargaşa”, Toplum ve Hekim, sayı 12, s. 41, 1978. 2 - Akkor Gündoğdu, ”Sağlık Sektörüne Hizmette Sağlık Yapıları Enstitüsüne Duyulan İhtiyaç”, Mimarlık, sayı 9-10, s. 26, 1971. 3 - Terzioğlu Arslan, Prof. Dr., Bifaskop (Bir. Alm. İl. Fab. Yayını), sayı 3, s. 11, 1981. 4 - Lohfert Peter, ”Zur Metodik der Krankenhouse Planung. Werner-Verlag s. 99, Düsseldorf, 1973. 5 - Bayazıt Nigan, ”Bina Programlama Usulü Olarak Planlamaya Katılma”, Bina Programlama Semineri, TÜBİTAK, s. 83, 1979. 6 - Kleczkowski B. , Pibouleau, R; ”Aproach To planning and Design ot Health Care Facilities in Developing Areas”, WHO, cilt 1, s. 62, Genova, 1976. 7 - İnceoğlu Necati, ”Tek Katlı Endüstri Yapılarında İnsan Sirkülasyonu Problemlerinin Çözümünde Kullanılabilecek Sistematik Bir Metod, İTÜ, S. 8. 8 - Arcan Enis Faik, Dr. Y. Mimar, ”Sağlık Merkezlerinin Planlamasına Esas Olacak Verilerin Belirlenmesi için Bir Yöntem ve Bu Konuda Bilgi Bankası Oluşturulması” Basılmamış Doktora Tezi, s. 168, M.S.Ü. 1983.