Yazar
Füsun SAYEK
Göz Hastalıkları Uzmanı, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dr.